Centre de Incluziune Sociala pentru persoanele dependente de alcool

 • Titlul proiectului: Centre de Incluziune Sociala pentru persoanele dependente de alcool
 • ID PROIECT : POSDRU/96/6.2/S/53577
 • Localizare proiect:
  - Regiunea Bucuresti-Ilfov si Regiunea Sud-Muntenia
  - Judetele: Bucuresti, Ilfov, Dambovita
 • Durata proiectului : 36 luni;
 • Perioada de derulare : 03.01.2011 31.12.2013;
 • Solicitant : Alianta pentru Lupta Impotriva Alccolismului si Toxicomaniilor;
 • Parteneri :
- Asociatia de Sprijin a Somerilor Dambovita;
- Fundatia Centrul National de Studii pentru Medicina Familiei (CNSMF)

 • Obiectivul general :
Facilitarea accesului persoanelor dependente de alcool pe piata muncii. Atingerea acestui obiectiv va contribui la evitarea excluziunii sociale, marginalizarii, discriminarii si riscului de saracie in cazul persoanelor dependente de alcool, precum si la integrarea sau reintegrarea acestora pe piata muncii.

 • Obiectivele specifice:
1. Crearea a doua centre de asistenta integrata pentru persoanele cu un consum problematic de alcool: Bucuresti, respectiv Targoviste. Cel putin 1200 de beneficiari ai centrelor vor primi servicii de ingrijire a sanatatii, educatie, consiliere vocationala, cresterea si consolidarea motivatiei pentru formarea profesionala si pentru integrarea pe piata muncii, iar dintre acestia cel putin 400 vor beneficia de calificare profesionala precum si de evaluarea si certificarea competentelor profesionale.
2. Formarea a 750 medici de familie din Bucuresti-Ilfov si Sud-Muntenia, din mediul urban si rural, in acordarea de interventii specifice pentru persoanele cu un consum problematic de alcool.
3. Crearea centrului virtual de resurse pentru profesionistii din domeniul dependentei de alcool si pentru non-profesionisti.

 • SERVICII OFERITE IN CADRUL CENTRELOR
Centrul de Incluziune Sociala pentru persoanele dependente de alcool a fost structurat pe 5 componente, in vederea implementarii unei abordari complexe, adresate tuturor aspectelor necesare (re-)integrarii persoanelor dependente de alcool pe piata muncii dar si in familie si in societate. Cele 5 componente sunt:

1. Ingrijirea sanatatii (tratamentul dependentei, prevenirea recaderilor)
2. Dezvoltare personala (consolidarea motivatiei pentru a face schimbari pozitive in viata lor)
3. Familie (sedinte de informare, psihoeducatie si suport pentru membrii familiei, inclusiv interventii psiho-pedagogice pentru copiii beneficiarilor)
4. Ocupare (formare profesionala, consiliere vocationala si pe Dreptul Muncii si mediere pentru obtinerea sau mentinerea unui loc de munca)
5. Centru Virtual de Resurse si formare de profesionisti (750 de medici de familie vor invata cum sa intervina eficient in problemele legate de consumul abuziv de alcool al pacientilor lor)

Centrele ALIAT ofera urmatoarele servicii integrate intr-un lant terapeutic complex printr-o echipa multidisciplinara formata din psihiatrii, psihologi, psihoterapeuti, asistenti sociali, psihopedagogi, consilieri juridici, consilieri vocationali
- Evaluare medicala
- Consiliere psihologica
- Psihoterapie individuala si de grup
- Consiliere vocationala
- Consiliere juridica
- Cursuri de formare profesionala
- Evaluarea competentelor profesionale
- Mediere si asistenta in obtinerea unui loc de munca
- Consiliere si asistenta in ceea ce priveste problema consumului de alcool pentru familia beneficiarul


Operator date cu caracter personal - Cod: 14455
Acest site este cofinantat din Fondul Social  European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013