Date identificare PHARE RO 2002/000 – 586.05.02.02.148

Cod SMIS

Titlu

„ DEZVOLTARE DE SERVICII INTEGRATE PENTRU SOMERII DE LUNGA DURATA”

 

Nr. Inreg contract

DGPR 2032C din 30.11.2004

Data semnare

30.11.2004

Data incepere

01.12.2004

Data finalizare

31.08.2005

Date despre bugete

Valoare totala proiect

16.805,67 EURO

Eligibil proiect

Eligibil PARTENER

Sprijin PARTENER

Rambursare efectiva

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

Ministerul Integrarii Europene (MEI)

Moneda

EURO

Curs de schimb

Curs inforeuro la data platii

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:                                                                                                                                                                             Facilitarea accesului pe piata fortei de munca a celor aflati in cautarea unui loc de munca, pin intensificarea masurilor active de ocupare si dezvoltare de noi abilitati corespunzator nevoilor in evolutia de pe piata fortei de munca, promovarea oportunitatilor egale de angajare pentru somerii de lunga durata.

Obiectivele specifice:

Obiectivul specific il constituie modelarea psihologiei privind reintegrarea pe piata fortei de munca pentru 200 de persoane din grupul tinta.Toate aceste persoane vor fi asistate si consiliate pe probleme sociale si in functie de necesitatile si nevoile identificate vor fi indrumate catre unul sau mai multe departamente : de consiliere pe probleme psihologice, juridice, profesionale.

 Locaţia proiectului:

 • România
 • Regiunea/regiunile: Sud Muntenia
 • Judeţele: Dâmboviţa , Targoviste

Rezultate

RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 01.12.2004 – 31.08.2005
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1. Crearea bazei de date 1 baza de date 1 baza de date 100% Realizat
Activitatea 2. Informarea si promovarea ofertei de servicii a Centrului 200 persoane 200 persoane 100% Realizat
Activitatea 3. Consilierea profesionala individuala si de grup (job-club) 200 persoane consilate

100 persoane participante la job-club

200 persoane

100 persoane participante la job-club

100%

 

100%

Realizat
Activitatea 4. Mediere a muncii si plasare 200 persoane mediate

100 persoane plasate

200 persoane mediate

100 persoane plasate

100%

 

100%

Realizat
Activitatea 5. Monitorizare si raportare 50 persoane 50 persoane 100% Realizat

 Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

Activitatea 1. Crearea bazei de date

Baza de date cuprinde datele de identificare ale potentialilor beneficiari si ale agentilor economici ofertanti de locuri de munca.

In aceasta etapa consultantii Centrului de Informare si Consiliere Profesionala au contactat reprezentantii Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca, in vederea obtinerii listelor cu personalul aflat in cautarea de locuri de munca, cat si crearea unei baze de date care sa contina informatiile privind locurile de munca disponibile, oportunitatile de creare de locuri de munca, programele de dezvoltare locala si reinsertie sociala derulate in zonele vizate, sau care urmau sa fie initiate. Echipa de proiect a identificat si contactat agentii economici care au generat noi locuri de munca, au fost efectuate deplasari la sediile acestora in vederea prezentarii ofertei de servicii a Centrului. Astfel a fost creata o baza de date cu agentii economici, cu informatii privitoare la:

 • denumirea agentului economic;
 • adresa;
 • persoana de contact;
 • obiectul de activitate
 • alte informatii utile.
 • Crearea bazei de date în format electronic a persoanelor din grupurile tinta: nume, adresă – telefon, adresă electronică – vârstă, studii, calificări/specializări, opţiuni de formare profesională

Activitatea 2. Informarea si promovarea ofertei de servicii a Centrului, in randul potentialilor beneficiari.

A fost organizata o campanie de promovare a ofertei de servicii:

 • Afise de prezentare care au fost amplasate la sediul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca, dar si in locuri publice intens circulate;
 • Pliante de prezentare a serviciilor Centrului, care au fost distribuite la sediul Agentiilor pentru Ocuparea Fortei de Munca;

Publicitate in mass-media(posturi radio, T.V., anunturi in cotidianele locale).

Activitatea 3. Consilierea profesionala individuala si de grup (job-club)

Intocmire fise profesionala cu date referitoare la:

-adresa, telefon

-data si locul nasterii

-studii/calificari

-experienta profesionala

-alte informatii

stabilire obiectiv profesional pentru fiecare beneficiar

informarea potentialilor beneficiari asupra ofertei de servicii

corelarea obiectivului profesional cu oferta de locuri de munca

 1. e) furnizarea de servicii de pregatire in tehnici de cautare, ocupare si pastrare a unui loc de munca/sau creare a propriului loc de munca;
 2. f) organizarea de sedinte de consiliere pentru beneficiari.

Consilierea profesionala individuala a constat in:

 • identificarea problemelor clientului;
 • stabilirea impreuna cu persoanele consiliate a pasilor ce trebuie parcursi pentru alegerea meseriei;
 • formularea obiectivelor, scopurile clientului
 • intocmirea planului individual de actiune pe baza rezultatelor discutiilor individuale si a testarilor efectuate
 • organizarea de aplicatii practice pentru insusirea tehnicilor si instrumentelor de cautare a unui loc de munca:intocmirea unui CV, a scrisorii de intentie, de multumire, prezentarea la interviu
 • stabilirea unor ‚’’teme pentru acasa’’ cuprizand actiuni concrete pe care clientul la are de realizat pana la urmatoarea sedinta de consiliere: identificarea locurilor de munca vacante in domeniul specific, contactarea unui numar de agenti economici, exersarea tehniclor de comunicare.
 • monitorizarea si evaluarea pe intreg parcursul procesului de informare si consiliere profesionala al fiecarui client
 • Punerea la dispozitia persoanelor din grupul tinta si a agentilor economici a SEMM-ului si determinarea acestora in a accesa si utiliza acest serviciu.

Activitatea 4. Mediere a muncii si plasare

 • corelarea obiectivului profesional cu nivelul de cerinte solicitat de firma potential angajatoare;
 • eliberarea recomandarii profesionale pentru fiecare beneficiar pentru care a fost identificat un loc de munca;
 • angajarea beneficiarilor in locul de munca gasit;
 • asistenta in intocmirea documentelor de angajare;
 • urmarirea beneficiarilor plasati pentru a defini urmatoarele;

indrumarea beneficiarilor spre alte servicii oferite in cadrul altor masuri active sau alti furnizori de servicii existenti.

Activitatea 5. Monitorizare si raportare

Monitorizarea s-a facut pe toata perioada de derulare a proiectului de catre coordonatorul de proiect care a urmarit:

 • activitatile echipei de proiect;
 • modul in care au fost oferite serviciile;
 • modul de realizare a indicatorilor urmariti;
 • intocmirea rapoartelor de activitate:

-rapoarte lunare (tehnic si financiar)

-raport final (tehnic si fanaciar)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *