Date identificare PHARE 2003/005 – 551.05.03.02.061

Cod SMIS

Titlu

DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR DE FORMARE PROFESIONALA IN INTAMPINAREA NEVOILOR TINERILOR SOMERI SI SOMERILOR DE LUNGA DURATA – PRO- FORMARE

Nr. Inreg contract

DGPR 103642 din 29.11.2005

Data semnare

28.11.2005

Data incepere

01.03.2006

Data finalizare

28.02.2007

Date despre bugete

Valoare totala proiect

52.800 EURO

Eligibil proiect

52.800 EURO

Eligibil beneficiar

3.800 EURO

Sprijin beneficiar

49.000 EURO

Rambursare efectiva

48.408,00 EURO

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

Ministerul Integrarii Europene (MEI)

Moneda

EURO

Curs de schimb

Curs inforeuro la data platii

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

Este reprezentat de crearea premiselor dezvoltarii activitatilor de formare profesionala si formare antreprenoriala in domenii care reprezinta nise de piata in judetul Dambovita, pentru tinerii someri si somerii de lunga durata.

Obiectivele specifice:

Facilitarea accesului la ocupare a persoanelor care cauta un loc de munca, prin intensificarea masurilor active pentru ocupare si prin dezvoltarea unor deprinderi noi necesare schimbarilor de pe piata muncii, promovand egalitatea de sanse la angajare pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi somerii tineri si somerii de lunga durata” va fi atins prin dezvoltarea activitatilor de formare profesionala si formare antreprenoriala in domenii care reprezinta nise de piata in judetul Dambovita. Serviciile care vor fi furnizate urmaresc prevenirea deficitului de competente si obtinerea unor certificate recunoscute la nivel national pentru competente dobandite in context formal precum si acordarea de sprijin somerilor ce doresc sa demareze propria afacere si sa devina lucratori pe cont propriu.

 Locaţia proiectului:

 • România
 • Regiunea/regiunile: Sud Muntenia
 • Judeţele: Dâmboviţa

Rezultate

RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 01.03.2006 – 28.02.2007
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1. Promovarea proiectului 6 comunicate de presa

3 conferinte de presa

6 comunicate de presa

3 conferinte de presa

100% Realizat
Activitatea 2. Recrutarea si consilierea grupului tinta 240 persoane 240 persoane 100% Realizat
Activitatea 3. Organizarea cursurilor de calificare 240 persoane

12 cursuri de calificare

240 persoane

12 cursuri de calificare

 

100 %

 

Realizat
Activitatea 4. Organizarea cursurilor de formare antreprenoriala 20 persoane 20 persoane 100% Realizat
Activitatea 5. Consultanta in afaceri si plasare 20 persoane din randul absolventilor din programele  de formare

36 persoane plasate

20 persoane din randul absolventilor din programele  de formare

36 persoane plasate

100% Realizat
Activitatea 6. Evaluarea proiectului 240 chestionare de evaluare 240 chestionare de evaluare 100% Realizat

 Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

Activitatea 1. Promovarea proiectului

Promovarea proiectului a fost realizata prin :

 • Emiterea de comunicate de presa ;
 • Organizarea si desfasurarea de conferinte de presa ;
 • Editarea de brosuri, pliante si afise ;
 • Conceperea de anunturi radio ;
 • Realizarea de vizite de lucru la agentii economici angajatori.

Pentru promovarea proiectului au fost emise 6 comunicate de presa, iar toate materiale publicitare si promotionale au fost realizate utilizand modelele standard furnizate de catre Delegatia Comisiei Europene. De asemenea, au fost organizate 3 conferinte de presa. Prima s-a realizat cu scopul de a aduce la cunostinta opiniei publice informatii privind scopul proiectului, obiectivele proiectului, localizarea proiectului, grupul tinta, rezultate asteptate, etc., cea de-a doua a adus in plus rezultate intermediare, iar cea de-a treia rezultatele finale.

            Activitatile de promovare au vizat localitatile din judetul Dambovita.

Aceasta activitate s-a desfasurat cu sprijinul partenerului “Asociatia Inapoi la Munca”. Partenerul a pus la dispozitie propriile baze de date si a participat la toate actiunile de promovare a proiectului. Principala sarcina in cadrul acestei activitati a fost aceea de a disemina informatiile despre proiect cu ocazia vizitelor de lucru pe care le-a realizat la agenti economici , la administratia publica locala sau la diverse institutii apartinatoare serviciilor deconcertate ale statului. S-a pus un accent deosebit pe acele intreprinderi cu care asociatia a avut colaborari traditionale.

 Activitatea 2. Recrutarea si consilirea grupului tinta

Selectarea participantilor s-a facut prin realizarea unei informari si consilieri profesionale a avut menirea sa ofere persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca din grupul tinta informatii si consultanta in intentia lor de a se pregati suplimentar, de a dobandi o calificare sau a se recalifica prin participarea la programul de calificare-recalificare disponibil.

Astfel, s-au organizat 3 sesiuni de informare si diseminare a informatiilor despre proiect, la care au fost reprezentanti ai administratiei publice locale, reprezentanti ai agentilor economici potential angajatori si regiilor autonome sau societati nationale. In cadrul acestor sesiuni de informare, participantilor li s-a inmanat cate o mapa care a continut date si informatii esentiale despre proiect. Au fost discutate la aceste intilniri sau cu ocazia unor intilniri ulterioare pretentiile angajatorilor cu privire la continutul programei de pregatire profesionala avind in vedere faptul ca aceasta putea fi modificata in proportie de 30% fata de standardul ocupational. De asemenea s-au facut discutii cu privire la durata unui curs de formare profesionala cu conditia respectarii duratei minime de 360 ore pentru nivelul 1 de calificare si 720 ore pentru nivelul 2 de calificare.

Dupa organizarea sesiunilor de informare si diseminare persoanele aflate in cautarea unui loc de munca au fost invitate la sediul organizatiei pentru sustinerea interviurilor de consiliere. In urma acestor interviuri au fost selectionate minim 240 de persoane care au urmat cursurile decalificare in ocupatiile prezentate.

Prin activitatea de informare si consiliere profesională s-au oferit persoanelor din grupul ţintă informaţii şi consultanţă în alegerea carierei, schimbarea profesiei şi programe de calificare, recalificare sau perfecţionare profesională disponibile.

Alegerea unui anumit tip de carieră din mai multe variante posibile a fost un proces complex care a necesitat o bună autocunoaştere şi informaţii despre tendinţele care existau pe piaţa forţei de muncă:

 • cunoaşterea trebuinţelor, aptitudinilor şi aspiraţiilor personale;
 • cunoaşterea cerinţelor de natură psihică şi fizică caracteristice anumitor profesii sau activităţi;
 • cunoaşterea aptitudinilor şi deprinderilor speciale care pot fi solicitate de manageri în exercitarea anumitor profesii sau activităţi;
 • cunoaşterea posibilităţilor de pregătire.

Activitatea 3. Organizarea cursurilor de formare profesionala in urmatoarele meserii:

 1. Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice – cod nomenclator 7134.2.3;
 2. Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze – cod nomenclator 7136.2.2;
 3. Confectioner- asamblor articole din textile – cod nomenclator 8286.1.2
 4. Lucrator finisor pentru constructii – cod nomenclator 7132.1.1;
 5. Lucrator social – cod nomenclator 5139.2.2;
 6. Lucrator in comert – cod nomenclator 5220.1.1;
 7. Macelar – cod nomencaltor 7411.1.2;
 8. Lucrator in prelucrare carne, peste, lapte, conserve – cod nomenclator 7411.1.5;
 9. Asistent de gestiune (contabil) – cod nomenclator 3433.3.1;
 10. Operator introducere, validare si prelucrare date – cod nomenclator 4113.2.1;
 11. Manager proiect – cod C.O.R. 241919;
 12. Inspector Resurse Umane – cod C.O.R. 342304;
 13. Comunicare in limba engleza – competente comune;

Formarea profesionala continua trebuie privita ca un proces complex, care s-a adresat in general adultilor care nu au avut o experienta profesionala reala. De asemenea, s-a adresat oricarei persoane care a fost instruita in cadrul sistemului national de educatie si care a avut nevoie de formare suplimentara pentru a obtine un loc de munca si pentru a se reorienta profesional. Formarea profesionala  a adultilor, in economiile de piata poate fi definita ca program de pregatire proiectat in mod specific adresat celor aflati in cautarea unui loc de munca, pe baza identificarii posibilitatilor de utilizare a fortei de munca.

 Activitatea 4. Organizarea cursurilor de formare antreprenoriala Consultanta in afaceri

Activitatea 5. Consultanta in afaceri

Procesul de asistenta in infiintarea de IMM-uri si consultanta in afaceri a fost activitatea comuna a consultantului si a clientului desfasurata in scopul rezolvarii unei anumite probleme.

Aceste doua activitati desi au fost desfasurate separat au fost prezentate impreuna datorita intrepatrunderilor caracteristice.

Etapele procesului de consultanta au fost urmatoarele:

 • Etapa 1 – Initierea
 • Contactul cu potentialul client;
 • Oferta de servicii;
 • Contractul de consultanta.
 • Etapa 2 – Diagnosticul
 • Organizarea activitatilor;
 • Culegerea datelor;
 • Analiza informatiilor.
 • Etapa 3 – Planificarea actiunilor viitoare
 • Elaborarea propunerilor;
 • Prezentarea propunerilor clientului.
 • Etapa 4 – Implementarea
 • Asistenta la implementare;
 • Ajustarea propunerilor;
 • Pregatirea personalului.
 • Etapa 5 – Incheierea
 • Evaluarea contractului;
 • Raportul final;
 • Planuri de urmarire a evolutiei;
 • Incheierea contractului, retragerea.

Activitatea 6. Evaluarea proiectului

Activitatea de evaluare a proiectului a constat in colectarea unor chestionare si prelucrarea acestora in scopul imbunatatirii activitatii atit pe perioada de desfasurare  a proiectului cit si in perioada urmatoare, perioada in care Asociatia de Sprijin a Somerilor Dambovita si-a propus sa continuie activitatea de formare profesionala atat prin programme proprii cit si prin accesarea altor programme cu finantare interna sau externa.

Chestionarele au fost aplicate asupra beneficiarilor proiectului, asupra reprezentantilor intreprinderilor la care beneficiarii au fost angajati precum si asupra participantilor la cele 3 conferite de presa organizate si descrise la prima activitate.

Chestionarele au fost completate fie la sediul intreprinderilor fie la locul in care s-au desfasurat conferintele de presa sau cursurile de calificare.

Dupa completare chestionarele s-au prelucrat si in functie de rezultatele obtinute s-au luat masurile care s-au impus pentru imbunatatirea activitatii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *