Date identificare PHARE /2005/017-553.04.02.01.01.308

Cod SMIS

Titlu

„FORMAREA PROFESIONALA A SOMERILOR DE LUNGA DURATA DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA IN CALIFICARI SPECIFICE SECTORULUI „CONSTRUCTII

Nr. Inreg contract

46 din 30.11.2007

Data semnare

30.11.2007

Data incepere

10.01.2008

Data finalizare

09.01.2009

Date despre bugete

Valoare totala proiect

99.000 EURO

Eligibil proiect

99.000 EURO

Eligibil beneficiar

10.000 EURO

Sprijin beneficiar

89.000 EURO

Rambursare efectiva

67.433,00 EURO

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse (MMFES) – Autoritatea de Management al Programului Operational Sectorial  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU)

Moneda

EURO

Curs de schimb

Curs inforeuro la data platii

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului general al programului, cu accent pe prioritatea intensificarea masurilor active si preventive pentru  ocuparea fortei de munca, destinate somerilor, concentrate pe somerii tineri, somerii de lunga durata si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca din mediul rural si persoane ocupate in agricultura cu venituri reduse”.

Obiectivele specifice:

Proiectul rezolva o parte din probleme stringente de formare profesionala a somerilor de lunga durata din Regiunea Sud Muntenia prin „Masuri de crestere a nivelului calificarilor, constand in activitati de formare profesionala si obtinerea de certificate de calificare recunoscute la nivel national, formarea profesionala va fi concentrata pe angajare” in conformitate cu prioritatile regionale privind dezvoltarea resurselor umane pentru Regiunea Sud Muntenia. Proiectul va promova egalitatea de sansa in randul somerilor din Regiune.

 Locaţia proiectului:

 • România
 • Regiunea/regiunile: Sud Muntenia
 • Judeţele: Dâmboviţa, Arges, Prahova, Teleorman, Calarasi, Ialomita, Giurgiu

Rezultate

RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 10.01.2008 – 09.01.2009
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1. Promovarea proiectului 6 comunicate de presa

3 conferinte de presa seminar

6 comunicate de presa

3 conferinte de presa

100%

100%

Realizat
Activitatea 2. Recrutarea si consilierea grupului tinta 300 persoane 342 persoane 114% Realizat
Activitatea 3. Organizarea cursurilor de calificare 280 persoane

14 cursuri de calificare

312 persoane

14 cursuri de calificare

 

111,43 %

100%

 

Realizat
Activitatea 4. Medierea muncii pentru absolventii cursurilor 45 persoane angajate in 12 luni de la finalizarea proiectului 45 persoane angajate in 12 luni de la finalizarea proiectului 100% Realizat
Activitatea 5. Evaluarea proiectului 300 chestionare de evaluare 300 chestionare de evaluare 100% Realizat

 Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 Activitatea 1. Promovarea proiectului

Promovarea proiectului a fost realizata prin :

 • Emiterea de comunicate de presa ;
 • Organizarea si desfasurarea de conferinte de presa ;
 • Editarea de brosuri, pliante si afise ;
 • Conceperea de anunturi radio ;
 • Realizarea de vizite de lucru la agentii economici.

Pentru promovarea proiectului au fost emise 6 comunicate de presa, iar toate materiale publicitare si promotionale au fost realizate utilizand modelele standard furnizate de catre Delegatia Comisiei Europene. De asemenea, au fost organizate 3 conferinte de presa – seminar de diseminare a informatiilor. Prima s-a realizat cu scopul de a aduce la cunostinta opiniei publice informatii privind scopul proiectului, obiectivele proiectului, localizarea proiectului, grupul tinta, rezultate asteptate, etc., cea de-a doua a adus in plus rezultate intermediare, respectiv stadiul de implementare la jumatatea proiectului, iar cea de-a treia pentru a se prezenta rezultatele finale.

            Activitatile de promovare au vizat localitatile din judetul Regiunii Sud Muntenia.

Aceasta activitate s-a desfasurat cu sprijinul partenerului “Asociatia Inapoi la Munca”. Partenerul a pus la dispozitie propriile baze de date si a participat la toate actiunile de promovare a proiectului. Principala sarcina in cadrul acestei activitati a fost aceea de a disemina informatiile despre proiect cu ocazia vizitelor de lucru pe care le-a realizat la agenti economici , la administratia publica locala sau la diverse institutii apartinatoare serviciilor deconcertate ale statului. S-a pus un accent deosebit pe acele intreprinderi cu care asociatia avea colaborari traditionale.

 Activitatea 2. Recrutarea si consilirea grupului tinta

Recrutarea  participantilor s-a facut prin realizarea unei informari si consilieri profesionale care avea menirea sa ofere somerilor de lunga durata din localitatile Regiunii Sud Muntenia informatii si consultanta in intentia lor de a se pregati suplimentar, chiar de a dobandi diploma de calificare cu recunoastere nationala in domeniul „Constructii” in scopul dobandirii sau redobandirii statutului de persoana ocupata prin participarea la programul de formare disponibil.

Activitatea de consiliere individuala s-a desfasurat la sediile Asociatiei de Sprijin a Somerilor Dambovita.

Prin activitatea de informare si consiliere profesională s-au oferit persoanelor din grupul ţintă informaţii şi consultanţă în alegerea carierei, schimbarea profesiei şi programe de calificare, recalificare sau perfecţionare profesională disponibile.

Alegerea unui anumit tip de carieră din mai multe variante posibile a fost un proces complex care a necesitat o bună autocunoaştere şi informaţii despre tendinţele existente pe piaţa forţei de muncă:

 • cunoaşterea trebuinţelor, aptitudinilor şi aspiraţiilor personale;
 • cunoaşterea cerinţelor de natură psihică şi fizică caracteristice anumitor profesii sau activităţi;
 • cunoaşterea aptitudinilor şi deprinderilor speciale solicitate de manageri în exercitarea anumitor profesii sau activităţi;
 • cunoaşterea posibilităţilor de pregătire.

Activitatea de consiliere profesională s-a desfăşurat în biroul de consiliere profesională, de către un consilier.

Activitatea 3. Organizarea cursurilor de formare profesionala

Cursurile de formare s-au desfasurat pe baza programelor de pregatire care au fost elaborate si au fost anexate la cererea de finantare. Programele de pregatire au fost elaborate pornind de la standardele ocupationale puse la dispozitie de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. Cursurile de formare au fost autorizate de Comisia Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala, conform autorizatiilor anexate la proiectul propus iar absolventii au primit certificate de absolvire sau de calificare cu recunoastere nationala.

Cursurile de formare s-au desfasurat in sediile punctelor de lucru ale partenerilor in proiect, la sediul angajatorului sau la ambele sedii in functie de situatie. Cursurile au fost sustinute de formatori specialisti cu experienta in domeniu. Cursurile au fost organizate pentru meserii apartinand sectorului constructii, in functie de solicitarile existente pe piata muncii. Cursurile vor fi organizate in judetele Regiunii Sud Muntenia.

Cursurile de formare au avut o componenta de instruire teoretica si o componenta de instruire practica in conformitate cu programa de pregatire anexata.

Formarea profesionala continuua este definita ca un proces complex, care se adreseaza in general adultilor care nu au o experienta profesionala reala. De asemenea, se adreseaza oricarei persoane care a fost instruita in cadrul sistemului national de educatie si care are nevoie de formare suplimentara pentru a obtine un loc de munca si pentru a se reorienta profesional.

S-au organizat 14 cursuri de calificare in meserii cerute pe piata muncii, grupul tinta participant fiind somerii de lunga durata.

 Activitatea 4. Medierea muncii pentru absolventii cursurilor de formare

Medierea muncii este acel complex de activităţi prin care se încearcă să se echilibreze raportul dintre cerere şi ofertă pe piaţa forţei de muncă.

Obiectivul final al medierii muncii trebuie privit atât sub aspectul angajării unei persoane, cât şi sub cel al ocupării unui loc de muncă.

Această întâlnire între cererea şi oferta de forţă de muncă a avut loc în condiţii care satisfacatoare pentru ambele părţi astfel incat să conducă la o relaţie profesională trainică, de durată.

Activitatea de mediere a muncii a fost realizată de un agent de ocupare.

Agentul de ocupare i-a ajutat pe cei ce si-au oferit forţa de muncă să găsească locuri de muncă potrivite cu pregătirea şi aspiraţiile lor, iar pe agenţii economici i-a sprijinit în recrutarea personalului care a corespuns cel mai bine cerinţelor locurilor de muncă vacante.

Profesia de agent de ocupare a presupus desfăşurarea unor activităţi complexe de:

 • investigare;
 • evaluare;
 • informare;
 • consiliere;
 • negociere

asupra şi în folosul celor doi implicaţi în proces, ofertantul şi solicitantul de forţă de muncă.

In situatia data, au fost abordati angajatorii din sectorul « Constructii » pentru depistarea locurilor de munca vacante. Catre aceste locuri de munca vacante, dupa parcurgerea proceselor descrise mai sus, au fost indrumati absolventii cursurilor de formare profesionala. Pentru o mai simpla colaborare intre angajator si persoanele care urmau sa fie angajate s-au organizat intalniri intre angajatori si persoanele care au urmat cursuri de formare profesionala astfel incat intre acestia s-a putut realiza un contact inca din timpul desfasurarii cursurilor de formare.

In urma finalizarii acestor cursuri de formare profesionala s-au angajat 45 persoane absolvente.

Activitatea 5. Evaluarea proiectului

Activitatea de evaluare a proiectului a constat in colectarea unor chestionare si prelucrarea acestora in scopul imbunatatirii activitatii atit pe perioada de desfasurare  a proiectului cit si in perioada urmatoare, perioada in care Asociatia de Sprijin a Somerilor Dambovita si-a propus sa continuie activitatea de formare profesionala atat prin programe proprii cat si prin accesarea altor programe cu finantare interna sau externa.

Chestionarele au fost aplicate asupra beneficiarilor proiectului, asupra reprezentantilor intreprinderilor la care beneficiarii au fost angajati precum si asupra participantilor la cele 3 conferite de presa organizate si descrise la prima activitate.

Chestionarele au fost completate fie la sediul intreprinderilor fie la locul in care s-au desfasurat conferintele de presa sau cursurile de calificare.

Dupa completare chestionarele au fost prelucrate si in functie de rezultatele obtinute s-au propus masuri pentru imbunatatirea activitatii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *