Date identificare (POSDRU/52/5.2/G/21518) – Solicitant ASOCIATIA “INAPOI LA MUNCA”

Cod SMIS

8318

Titlu

Masuri active integrate pentru persoanele din mediul rural in cautare de loc de munca sau ocupate in agricultura de subzistenta din Regiunea Sud Muntenia

Nr. Inreg contract

345/02.11.2009

Data semnare

02.11.2009

Data incepere

02.12.2009

Data finalizare

01.12.2011

Date despre bugete

Valoare totala proiect

1.769.360,00 lei

Eligibil proiect

Eligibil beneficiar

Sprijin beneficiar

Rambursare efectiva

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general :

Creşterea nivelului de calificare al resurselor umane fara loc de munca sau ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural, in vederea facilitării accesului la ocupare in activitati non-agricole.

Obiectivul specific:

Oferirea de servicii de masuri active integrate pentru 500 de persoane fara loc de munca sau ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural si anume:

 • Servicii de consiliere: 500 persoane;
 • Servicii de mediere si job-club: 250 persoane;
 • Calificare/recalificare: 200 persoane;
 • Evaluare de competente dobândite pe cale non-formala: 100 persoane;

Prin intermediul acestor servicii a avut loc creşterea gradului de calificare al persoanelor  in căutare de loc de munca si al celor ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural Regiunea Sud Muntenia, a crescut adaptabilitatea acestor persoane la evoluţiile pieţei muncii si şansele lor de ocupare.

Obiectivele proiectului sunt in concordanta cu obiectivele specifice „Axei 5,  – Promovarea masurilor active de ocupare”, acestea conducând la dezvoltarea resurselor umane din mediul rural prin oferirea serviciilor  de  consiliere, mediere, job-club, formare profesionala si evaluare de competente.

Locaţia proiectului:

 • România;
 • Regiunea: Sud – Muntenia;
 • Judeţ/judeţe: Argeş Călăraşi Dâmboviţa Giurgiu Ialomiţa Prahova Teleorman;

 Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada:  2.12.2009 – 01.12.2011
Activităţi Rezultate planificate

(conform contract)

Rezultate atinse Procent de realizare Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri
Activitatea 1.Lansarea si promovarea proiectului
1.1.Pregatirea materialelor 30 anunturi radio

5000 pliante

2000 brosuri

500 postere

39 anunturi radio

5200 pliante

2200 brosuri

840 postere

130.00%

104.00%

110.00%

168.00%

Realizat
1.2.Organizarea si desfasurarea conferintei de presa 2 conferinte de presa 3 conferinta de presa 150% Realizat
Activitatea 2.Achizitii de consumabile/achizitii
2.1.Intocmire procedura de achizitii 1 lista achizitii/ an 1

1 lista achizitii/ an 2

1 lista achizitii/ an1

1 lista achizitii/ an2

100% Realizat
2.2.Lansarea procedurii 24 proceduri achizitie 24 proceduri achizitie 100.00% Realizat – conform necesitatilor
2.3.Adjudecarea si incheierea contractelor 24 contracte/facturi 24 contracte/facturi 100.00% Realizat – conform necesitatilor
2.4.Receptia 24 rapoarte produse/servicii receptionate 24 rapoarte produse/servicii receptionate 100.00% Realizat – conform necesitatilor
Activitatea 3.Campanii de informare/constientizare privind oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole
3.1.Pregatirea materialelor de informare 2000 brosuri 2100 brosuri 105.00% Realizat
3.2.Derularea campaniilor de informare 6 campanii 7 campanii 116.66% Realizat
Activitatea 4.Selectarea grupului tinta si oferirea serviciilor de consiliere, mediere si cjob-club
4.1.Informare si inregistrare persoane 1 baza de date 1 baza de date 100% Realizat
4.2.Consiliere profesionala 500 fise consiliere 553 fise consiliere 110.60% Realizat
4.3.Medierea muncii 250 planuri de mediere 271 planuri de mediere 108,40% Realizat
4.4.Servicii Job-Club
Activitatea 5.Formarea profesionala si evaluarea competentelor
5.1.Constituirea grupelor de cursanti 10 grupe curs 10 grupe 100.00% Realizat
5.2.Intocmirea contractelor de formare 200 persoane 208 persoane 104.00% Realizat
5.3.Derularea cursurilor de formare si examinarea 190 absolventi 194 absolventi 102.10% Realizat
5.4.Evaluarea competentelor pentru persoanele care au dobandit cunostinte pe cale non-formala 100 persoane evaluare 106 persoane evaluate 106.00% Realizat
Activitatea 6.Monitorizarea, evaluarea si diseminarea rezultatelor 24 rapoarte 24 rapoarte 100.00% Realizat

 Activitati

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

Activitatea 1. Lansarea si promovarea proiectului

 • In cadrul acestei activitati au fost elaborate si distribuite materiale de promovare, s-au efectuat vizite la agenţii economici in vederea promovării activităţilor proiectului si au fost distribuite materiale de promovare zonal.

Toate aceste materiale au fost elaborate in conformitate cu cerinţele Manualului de Identitate Vizuala al POSDRU 2007 – 2013 – versiunea actualizata.

Activitatea 2. Achiziţii de consumabile/achiziţii 

 • In cadrul acestei activitati a fost elaborata/actualizata lista achiziţiilor publice si au fost intocmite documentatiile de achizitie in vederea achizitionarii de combustibil, materiale de promovare ,consumabile, etc;

Rezultate:

– Elaborare plan.

– Elaborare proceduri.

– Lansare proceduri.

– Incheiere contracte si receptie

Activitatea 3. Campanii de informare/constientizare privind oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole.

Au fost editate si multiplicate materiale de informarereferitoare la oportunitatile de ocupare in alte domenii decat cel agricol.

Derularea campaniilor a fost  facuta prin deplasari in anumite zone rurale ale regiunii prin  actiuni de tip Caravana .

In cadrul acestei activitati au fost analizate si centralizate informatiile obtinute in urma derularii  campaniilor de informare organizate in cadrul proiectului.

A fost analizat gradul de satisfacere al asteptarilor persoanelor informate in cadrul campaniilor organizate.

 Activitatea 4. Selectarea grupului tinta si oferirea serviciilor de consiliere, mediere si job-club.

 • In cadrul acestei activitati au fost elaborate si multiplicate instrumentele specifice activitatii de consiliere, mediere, job-club;
 • A fost actualizata baza de date cu persoanele inregistrate si consiliate;
 • Au fost eliberate recomandari in vederea participarii la serviciile oferite prin intermediul proiectului si anume : servicii de mediere, servicii de evaluare a competentelor si servicii de job-club;
 • In urma activitatii de consiliere, in functie de aptitudinile si abilitatile persoanei au fost elaborate recomandari pentru participare la servicii de mediere, formare si evaluare;
 • Au fost oferite servicii de mediere pentru persoanele din grupul tinta;

 Activitatea 5. Formarea profesionala si evaluarea competentelor.

 • Au fost procesate recomandarile primite in urma activitatii de selectare si consiliere a grupului tinta;
 • Au fost eliberate recomandari in vederea participarii la cursuri;
 • Au fost eliberate recomandari pentru participarea la sesiunile de evaluare a competentelor;
 • S-au constituit grupele de cursanti;
 • S-au intocmit contractele de formare;
 • S-a facut monitorizarea cursurilor;
 • S-au multiplicat documentele necesare sustinerii examenelor de absolvire .

 Activitatea 6. Monitorizarea, evaluarea si diseminarea rezultatelor.

 • Au fost analizate lunar informatiile referitoare la progresul tehnic si financiar al proiectului;
 • Au fost analizate documentele specifice si dupa caz unele dintre acestea au fost actualizate (ex. Graficul implementare a activitatilor);
 • S-a realizat monitorizarea instrumentelor mass-media referitor la activitatea de promovare a proiectului si ca rezultat s-a inregistrat un numar mare de persoane care au apelat la serviciile proiectului (formare, consiliere);

S-au intocmit Rapoarte tehnice si financiare lunare, trimestriale si finale;

Asociatia de Sprijin a Somerilor, in calitate de partener  1 in proiect, a  participat la implementarea urmatoarelor activitati:

Activitatea 1. Lansarea si promovarea proiectului

Activitatea 3. Campanii de informare/constientizare privind oportunitatile de ocupare in domenii non-agricole.

Activitatea 4. Selectarea grupului tinta si oferirea serviciilor de consiliere, mediere si job-club.

Activitatea 5. Formarea profesionala si evaluarea competentelor.

Activitatea 6. Monitorizarea, evaluarea si diseminarea rezultatelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *