FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/860/3/12/142628

Detalii proiectGrup țintă eligibilActivitati previzionate/ Grafic de implementareRezultate așteptatePromovare/Media

Titlu proiect:

ADD TIC – ALFABETIZARE DIGITALA SI DEZVOLTARE COMPETENTE TIC PENTRU ANGAJATII DIN INTREPRINDERILE CARE ACTIVEAZA IN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD-VEST OLTENIA SI SUD-MUNTENIA

ID Proiect:

POCU/860/3/12/142628

Beneficiar:

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Olt

Parteneri:

Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița

Asociația “Înapoi la Muncă”

Perioada implementare:

01.04.2022 – 30.09.2023

Localizare proiect:

Regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia

Durata:

18 luni

Obiective specifice proiect:

OS1. Cresterea gradului de constientizare la nivelul intreprinderilor care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI cu privire la importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de FPC, cu accent pe alfabetizarea digitala si dezvoltarea de competente digitale avansate, prin organizarea unei campanii bi-regionale de constientizare derulata pentru 100 de intreprinderi din Regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia, pe durata a 17 luni. OS1 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 1 (A1.1, A1.2) si corespunde Activitatii 1.3.4 prevazute in GS CS.

OS2. Asigurarea grupului tinta pentru activitatile proiectului, prin recrutarea si inregistrarea in GT a 305 angajati din 32 de intreprinderi care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI, precum si prin recomandarea acestora pentru participarea intr-una dintre interventiile furnizate, pe durata a 17 luni. OS2 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 1 (A1.1, A1.2, A1.3) si reprezinta o activitate suport pentru implementarea Activitatilor 1.3.1, 1.3.2 si 1.3.4 prevazute in GS CS.

OS3. Dezvoltarea competentelor digitale de baza ale angajatilor (cu accent pe lucratorii varstnici si de sex feminin) din intreprinderile care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI, prin organizarea de programe de formare profesionala – cursuri de calificare – pentru 100 de participanti, pe durata a 17 luni, cu un procent de certificare de minim 92%. OS3 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 2 (A2.1) si corespunde Activitatii 1.3.1 prevazute in GS CS.

OS4. Dezvoltarea competentelor digitale avansate ale angajatilor (cu accent pe angajatii varstnici, de sex feminin si specialistii din domeniul IT) din intreprinderile care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI, prin organizarea de programe de formare – cursuri competente digitale avansate – pentru 105 participanti, pe durata a 17 luni, cu un procent de certificare de minim 90%. OS4 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 2 (A2.2) si corespunde Activitatii 1.3.1 prevazute in GS CS.

OS5. Certificarea competentelor digitale ale angajatilor care nu au dovada detinerii acestora din intreprinderile care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI, prin organizarea a 100 procese de evaluare/certificare competente profesionale, pe durata a 17 luni, cu un procent de certificare de minim 92%. OS5 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 3 (A3.1) si corespunde Activitatii 1.3.2 prevazute in GS CS.

OS6. Sprijinirea intreprinderilor care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice / domeniile identificate conform SNC si SNCDI in vederea elaborarii, implementarii si monitorizarii a 4 programe de invatare la locul de munca pentru alfabetizare digitala si dezvoltare competente TIC pe durata a 18 luni. OS6 va fi indeplinit prin implementarea Activitatii 4 (A4.1, A4.2, A4.3) si corespunde Activitatii 1.3.3 prevazute in GS CS.

OS7. Asigurarea respectarii in cadrul proiectului a legislatiei in domeniul datelor cu caracter personal precum si promovarea temelor secundare POCU 2014 – 2020, prin derularea activitatilor specifice in domeniul GDPR pentru cele 305 de persoane din GT, pe durata a 18 luni, precum si prin organizarea pentru acestea a programelor de formare pentru promovarea temelor secundare, pe durata a 17 luni. OS7 va fi indeplinit prin implementarea subactivitatii A1.4 si a subactivitatilor A2.1 si A2.2 si corespunde cerintelor specifice prevazute in GS CS si Orientari Generale POCU.

Grup tinta total – 305 angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) ce provin din intreprinderi care-si desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI sau din intreprinderi care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala sau secundara la cel putin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligenta mentionate anterior din Regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia.

Dintre acestia, un procent de 10% din total grup tinta, respectiv 31 de persoane vor face parte din categoria angajatilor varstnici, in conformitate cu cerintele de eligibilitate enuntate in GS CS.

Totodata, un procent de 40% din total grup tinta, respectiv 122 persoane vor face parte din categoria angajatilor de sex feminin, in conformitate cu cerintele de eligibilitate enuntate in GS CS.

In plus, un procent de 10% din total participanti la formare, respectiv 21 persoane vor face parte din categoria specialistilor din domeniul IT, in conformitate cu cerintele de eligibilitate enuntate in GS CS.

 

Activitate/subactivitate – 142628 – ADD TIC Luna Entitate
A1. Desfasurare campanie de constientizare in randul angajatorilor si recrutare a grupului tinta
1.1. Desfasurare campanie de constientizare in randul angajatorilor si recrutare a grupului tinta in Regiunea Sud-Vest Oltenia L1 – L17 CCIA
1.2. Desfasurare campanie de constientizare in randul angajatorilor si recrutare a grupului tinta in Regiunea Sud-Muntenia L1 – L17 ASSD
1.3. Evaluarea initiala si recrutarea in GT a candidatilor pentru evaluarea si certificarea competentelor digitale din Regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia L1 – L17 ASIM
1.4. Asigurarea respectarii GDPR si protectiei datelor cu caracter personal L1 – L18 CCIA
A2. Desfasurarea programelor de formare competente digitale de baza/avansate si promovare teme secundare
2.1. Organizarea/derularea programelor de formare competente digitale de baza si promovare teme secundare in Regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia L2 – L18 ASSD
2.2. Organizarea/derularea programelor de formare competente digitale avansate si promovare teme secundare in Regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia L2 – L18 CCIA
A3. Desfasurarea proceselor de evaluare și certificare a competențelor digitale ale angajatilor
3.1. Desfasurarea proceselor de evaluare si certificare a competentelor digitale si promovarea temelor secundare in randul candidatilor din Regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud-Muntenia L2 – L18 ASIM
A4. Sprijinirea întreprinderilor pentru organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și TIC
4.1. Elaborarea programelor personalizate de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC L1 – L6 CCIA
4.2. Implementarea programelor personalizate de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC L7 – L12 CCIA
4.3. Supravegherea implementarii programelor personalizate de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si TIC L13 – L18 CCIA
A5. Managementul proiectului
5.1. Coordonarea activitatii proiectului si asigurarea masurilor de informare, publicitate si vizibilitate a proiectului L1 – L18 CCIA
5.2. Asigurarea resurselor umane si materiale necesare pentru implementarea proiectului si intocmirea raportarilor tehnico-financiare L1 – L18 CCIA
A6. Decontarea cheltuielilor indirecte
7.1. Decontarea cheltuielilor indirecte L1 – L24 CCIA,ASSD,ASIM

 

Subactivitatea 1.1:

-1 baza date cu intreprinderi SNC/SNCDI din Reg. SV Oltenia intocmita

-1 macheta materiale campanie constientizare elaborata/multiplicata in 50 ex

-1 Ghid privind FPC a competentelor digitale elaborat/multiplicat/distribuit in 50 ex

-1 campanie constientizare derulata timp de 17 luni in Reg. SV Oltenia pentru 50 intreprinderi

-50 chestionare aplicate in vederea identificarii intreprinderilor interesate de formarea competentelor digitale ale angajatilor

-16 recomandari pentru intreprinderile interesate de includerea in activitatea de recrutare GT

-1 macheta formulare recrutare GT elaborata/multiplicata in 103 ex

-1 macheta fisa individuala de intreprindere elaborata/multiplicata in 16 ex

-16 intalniri organizate cu reprezentantii intreprinderilor sprijinite, consemnate prin completarea fisei individuale de intreprindere, pentru identificarea angajatilor ce vor beneficia de formare

-103 angajati recrutati (10% varstnici, 40% femei, 10% specialisti IT) din Reg. SV Oltenia

-103 seturi documente inregistrare in GT completate

-1 baza date angajati din GT intocmita

-1 baza date intreprinderi sprijinite intocmita

-1 macheta formular exprimare optiuni elaborata/multiplicata in 103 ex

-103 formulare exprimare optiuni completate de catre GT

-103 chestionare feed-back completate

Subactivitatea 1.2:

-1 baza date cu intreprinderi SNC/SNCDI din Reg. Sud-Muntenia intocmita

-1 macheta materiale campanie constientizare elaborata/multiplicata in 50 ex

-1 Ghid privind FPC a competentelor digitale multiplicat/distribuit in 50 ex

-1 campanie constientizare derulata timp de 17 luni in Reg. Sud-Muntenia pentru 50 intreprinderi

-50 chestionare aplicate in vederea identificarii intreprinderilor interesate de formarea competentelor digitale ale angajatilor

-16 recomandari pentru intreprinderile interesate de includerea in activitatea de recrutare GT

-1 macheta formulare recrutare GT elaborata/multiplicata in 102 ex

-1 macheta fisa individuala de intreprindere elaborata/multiplicata in 16 ex

-16 intalniri organizate cu reprezentantii intreprinderilor sprijinite, consemnate prin completarea fisei individuale de intreprindere, pentru identificarea angajatilor ce vor beneficia de formare

-102 angajati recrutati (10% varstnici, 40% femei, 10% specialisti IT) din Reg. Sud-Muntenia

-102 seturi documente inregistrare in GT completate

-1 baza date angajati din GT intocmita

-1 baza date intreprinderi sprijinite intocmita

-1 macheta formular exprimare optiuni elaborata/multiplicata in 102 ex

-102 formulare exprimare optiuni completate de catre GT

-102 chestionare feed-back completate

Subactivitatea 1.3:

-1 macheta chestionar identificare competente digitale ale angajatilor elaborata si multiplicata in 50 exemplare

-50 chestionare identificare competente digitale ale angajatilor aplicate intreprinderilor SNC/SNCDI din Reg. SV Oltenia si Sud-Muntenia implicate in campania de constientizare

-50 chestionare identificare competente digitale ale angajatilor procesate si interpretate, in vederea selectarii intreprinderilor ce dispun de angajati care detin competente digitale de baza, in vederea evaluarii competentelor acestora

-1 macheta formulare recrutare GT elaborata/multiplicata in 100 exemplare

-100 angajati recrutati (10% varstnici, 40% femei) din Reg. SV Oltenia si Sud-Muntenia

-100 seturi documente inregistrare in GT completate

-1 baza date angajati din GT intocmita

-1 macheta formular evaluare initiala elaborata si multiplicata in 100 exemplare

-100 formulare de evaluare initiala completate pentru persoanele inregistrate in grupul tinta, in vederea identificarii competentelor digitale de baza detinute si a formularii de recomandari pentru evaluarea si certificarea competentelor digitale

-100 recomandari intocmite pentru includerea in procesele de evaluare si certificare a competentelor digitale intocmite

-100 chestionare feed-back completate

Subactivitatea 1.4:

-1 responsabil cu protectia datelor personale desemnat si remunerat, angajat in conformitate cu cerintele din Orientari Generale POCU 2014-2020

-305 seturi documente prelucrare date personale intocmite pentru angajatii din GT

-305 persoane din GT informate cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal

-305 persoane din GT informate cu privire la scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

-305 persoane din GT informate cu privire la temeiul juridic, la perioada de stocare a datelor si la potentialii destinatari ai datelor cu caracter personal

-1 procedura de notificare a incalcarii securitatii datelor personale elaborata/aprobata de catre managerul de proiect

-1 evidenta a activitatilor de prelucrare a datelor personale mentinuta

-1 evaluare a riscurilor prezentate de prelucrarea datelor personale realizata

Subactivitatea 2.1:

-100 formulare exprimare optiuni procesate din Reg. SV Oltenia si Sud-Muntenia

-100 participanti cursuri competente digitale de baza, in calificarea Operator introducere validare si prelucrare date, 92% certificati (92 persoane absolvente)

-5 seturi de documente incepere curs intocmite

-1 platforma e-learning suport pentru activitatile de formare utilizata

-100 seturi contracte/cereri inscriere intocmite

-100 seturi materiale formare multiplicate

-5 seturi liste prezenta lunare intocmite

-5 seturi documente examen intocmite

-5 examene finale derulate

-92 certificate calificare+suplimente emise

-100 chestionare feed-back aplicate

-10 sesiuni de promovare a temelor secundare Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si Inovare sociala organizate pentru 100 participanti

-100 seturi de materiale de promovare a temelor secundare mentionate anterior distribuite pentru participanti

-10 sesiuni de promovare a temelor orizontale Dezvoltare durabila, Egalitate de sanse si nediscriminare, Promovarea egalitatii intre femei si barbati derulate cu ocazia cursurilor de formare competente digitale

Subactivitatea 2.2:

-105 formulare exprimare optiuni procesate din Reg. SV Oltenia si Sud-Muntenia

-105 participanti cursuri competente digitale avansate, 90% certificati (95 persoane absolvente)

-10 seturi de documente incepere curs intocmite

-1 platforma e-learning suport pentru activitatile de formare utilizata

-105 seturi contracte/cereri inscriere intocmite

-105 seturi materiale formare distribuite electronic

-10 seturi liste prezenta lunare intocmite

-10 seturi documente examen intocmite

-10 examene finale derulate

-95 certificate absolvire/participare emise

-105 chestionare feed-back aplicate

-10 sesiuni de promovare a temelor secundare Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si Inovare sociala organizate pentru 105 participanti

-105 seturi de materiale de promovare a temelor secundare mentionate anterior distribuite pentru participanti

-10 sesiuni de promovare a temelor orizontale Dezvoltare durabila, Egalitate de sanse si nediscriminare, Promovarea egalitatii intre femei si barbati derulate cu ocazia cursurilor de formare competente digitale

Subactivitatea 3.1:

-100 recomandari evaluare competente digitale procesate si centralizate

-100 planificari procese de evaluare/planuri de evaluare intocmite

-100 procese evaluare competente digitale derulate

-1 platforma e-assessment suport pentru activitatile de evaluare competente digitale utilizata

-100 seturi instrumente evaluare intocmite, completate si corectate

-92 angajati din GT certificati (92% din total candidati)

-92 certificate competente profesionale completate, inregistrate si eliberate

-100 chestionare feed-back aplicate candidatilor evaluati

-10 sesiuni de promovare a temelor secundare Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor si Inovare sociala organizate pentru 100 persoane din GT

-100 seturi de materiale de promovare a temelor secundare mentionate anterior distribuite pentru cei 100 participanti

-10 sesiuni de promovare a temelor orizontale Dezvoltare durabila, Egalitate de sanse si nediscriminare, Promovarea egalitatii intre femei si barbati derulate cu ocazia proceselor de evaluare si certificare a competentelor digitale

Subactivitatea 4.1:

-1 macheta chestionar analiza la nivel de intreprindere elaborat si aplicat in cadrul analizei efectuate

-4 analize individuale la nivel de intreprindere realizate pentru intreprinderile sprijinite

-1 macheta program personalizat de invatare la locul de munca elaborata

-4 programe personalizate de invatare la locul de munca concepute pentru intreprinderile sprijinite

-1 macheta plan de implementare program personalizat de invatare la locul de munca elaborata

-4 planuri de implementare programe personalizate de invatare la locul de munca elaborate pentru intreprinderile sprijinite

Subactivitatea 4.2:

-4 programe personalizate de invatare la locul de munca implementate

-4 seturi de documente specifice programelor personalizate de invatare la locul de munca elaborate si difuzate la nivel de intreprindere, catre toate departamentele vizate

-1 macheta formular F1 – Formular evaluare necesar formare elaborata

-1 macheta formular F2 – Referat aprobare necesar formare elaborata

-1 macheta formular F3 – Plan implementare masuri specifice de invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F4 – Programa invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F5 – Tematica invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F6 – Test teoretic modul invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F7 – Proba practica modul invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F8 – Catalog program invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular F9 – Formular colectare feed-back cursant elaborata

-1 macheta formular F10 – Formular colectare feed-back formator elaborata

Subactivitatea 4.3:

-4 seturi instrumente de monitorizare a implementarii programelor personalizate de invatare la locul de munca elaborate

-1 macheta formular M1 – Formular de evaluare a competentei profesionale la momentul intrarii in program elaborata

-1 macheta formular M2 – Condica de prezenta la programul de invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular M3 – Checklist plan de implementare program de invatare la locul de munca elaborata

-1 macheta formular M4 – Formular semnalare neconformitati elaborata

-1 macheta formular M5 – Formular de evaluare a competentei profesionale la momentul iesirii din program elaborata

-1 macheta formular M6 – Fisa de observatii/recomandari candidat elaborata

-1 macheta formular M7 – Fisa de observatii/recomandari formator elaborata

-4 programe personalizate de invatare la locul de munca monitorizate si imbunatatite periodic

-4 chestionare feed-back aplicate la nivel de intreprindere si 40 formulare feed-back aplicate la nivelul angajatilor intreprinderilor vizate, pentru evaluarea eficientei programelor de invatare la locul de munca implementate

Subactivitatea 5.1:

-1 plan implementare proiect elaborat, verificat si actualizat periodic

-6 rapoarte de progres intocmite trimestrial

-3 bannere exterioare afisate la sediul social al solicitantului si al partenerilor

-3 roll-up-uri afisate in interiorul celor 3 locatii pentru implementarea proiectului

-1000 de pliante multiplicate si distribuite pentru asigurarea vizibilitatii proiectului

-250 de afise multiplicate si distribuite pentru asigurarea vizibilitatii proiectului

-305 persoane din GT si 32 de intreprinderi sprijinite informate in mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE+ILMT

-Inscriptionarea tuturor documentelor referitoare la implementarea proiectului (pentru public sau participanti), inclusiv a certificatelor de calificare/absolvire/participare/competente profesionale cu o mentiune privind faptul ca operatiunea a fost sprijinita in cadrul FSE+ILMT

Subactivitatea 5.2:

-Contract de munca si fisa de post intocmite pentru managerul de proiect

-Contracte de munca si fise de post intocmite pentru coordonatorii din partea partenerilor

-Contracte de munca si fise de post intocmite pentru echipa de implementare

-Contracte de munca si fise de post intocmite pentru formatorii cursurilor de formare profesionala/formatorii cursurilor de formare competente digitale avansate/evaluatorii de competente profesionale/formatorii de teme secundare

-Dispozitii de alocare intocmite pentru toate resursele materiale puse la dispozitie pentru buna implementare a activitatilor proiectului

-Proceduri de achizitie derulate, cu respectarea prevederilor legislative in vigoare si a planului de achizitii propus prin proiect

-Raportari tehnico-financiare intocmite trimestrial

Subactivitatea 6.1:

Decontarea cheltuielilor indirecte in procent de maxim 15% din cheltuieli salariale directe, pentru realizarea tuturor actiunilor suport pentru implementarea activitatilor A1 – A5 prevazute in proiect. In linia bugetara cheltuieli indirecte vor fi decontate urmatoarele cheltuieli:

-cheltuieli pentru actiunile de informare si publicitate

-remuneratia expertilor suport pentru activitatea managerului de proiect (salarii aferente + contributii angajati si angajatori)

-cheltuieli pentru derularea procedurilor de achizitie

-cheltuieli cu chiriile si utilitatile

-cheltuieli cu materialele consumabile auxiliare

-cheltuieli cu serviciile de intretinere si reparare echipamente

-cheltuieli cu serviciile de intretinere si reparare mijloace de transport

-cheltuieli cu asigurarea securitatii cladirilor

-cheltuieli postale si alte cheltuieli suport pentru activitatile proiectului care sunt eligibile in aceasta linie bugetara