Care sunt institutiile care autorizeaza cursurile de calificare si cursurile de initiere sau perfectionare organizate de Asociatia de Sprijin a Somerilor?
Toate cursurile de calificare, initiere, perfectionare, specializare si competente comune organizate de catre ASSD sunt autorizate de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, prin intermediul Autoritatii Nationale pentru Calificari (ANC – fostul CNFPA/CNCFPA) si a structurilor sale teritoriale. Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC – fostul CNFPA/CNCFPA) este singurul organism care poate autoriza, prin structurile sale teritoriale, furnizorii de servicii de formare profesionala.

Cine poate participa la aceste cursuri? Trebuie neaparat sa fiu somer ca sa urmez un curs de calificare, initiere sau perfectionare la ASSD?
La aceste cursuri poate participa orice cetatean roman cu varsta minima de 16 ani, indiferent de statutul sau social (somer, angajat, elev, student, pensionar). Organizatia noastra nu practica si chiar condamna orice fel de discriminare (etnie, religie, apartanenta politica, varsta sau sex).
Cetateanul strain poate urma un curs de calificare sau un curs de initiere / perfectionare organizat de ASSD?
Pentru a putea urma un curs de calificare sau un curs de initiere / perfectionare organizat de ASSD, cetateanul strain trebuie sa aiba si cetatenie romana sau sa fie rezident temporar al acestei tari (fapt dovedit printr-un certificat care sa ateste dreptul de rezidenta). De asemenea, o alta conditie esentiala este cunoasterea limbii romane (atat cea vorbita cat si cea scrisa).
Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplinesc pentru a urma un curs de calificare, initiere sau perfectionare gratuit?
Cursurile de calificare sau cursurile de initiere / perfectionare gratuite sunt oferite de organizatia noastra prin intermediul numeroaselor proiecte finantate din Fondul Social European. Beneficiarii acestor cursuri gratuite sunt atat persoanele fara loc de munca cat si angajatii, in functie de specificul proiectului si prioritatile acestuia. Pentru a afla ce cursuri sunt gratuite pentru fiecare categorie de beneficiari, contactati direct consilierii ASSD la telefoanele sau adresele de e-mail de la sectiunea Contact sau folositi formularul de contact pus la dispozitie.
Care sunt conditiile minime de acces pentru a participa la un curs de calificare sau un curs de initiere / perfectionare organizat de ASSD?
Varsta minima – 16 ani impliniti.
Varsta maxima – Nu exista.
Nivel minim studii – Corespunzator fiecarui curs – Detalii la descrierea cursului respectiv.
Care este diferenta intre nivelurile de calificare?

Conform legislatiei in vigoare, nivelurile de calificare din Romania sunt:
Nivelul 1 de calificare – Lucrator / muncitor: Activitatea se caracterizeaza prin rutina si sarcini de lucru previzibile. Cunostintele detinute sunt de baza iar aplicarea acestora se face intr-o maniera directa.

Nivelul 2 de calificare – Muncitor calificat: Activitatea este caracterizata de sarcini de lucru nerutiniere si presupun responsabilitati si munca in echipa. Sarcinile implica aplicarea cunostintelor in activitatea profesionala intr-o maniera aplicativa.

Nivelul 3 de calificare – Tehnician: Activitatea presupune sarcini de lucru diverse si complexe care exclud rutina. Sarcinile de lucru implica aplicarea cunostintelor intr-o arie extinsa a activitatii profesionale, luarea unor decizii, munca in echipa si atributii de coordonare.

Care este diferenta dintre o ocupatie si o calificare? Dar dintre cod COR si cod Nomenclator (NC)?

Ocupatia = Ansamblul de competente dobandite de un participant in urma absolvirii unui curs de intiere, perfectionare, specializare sau competente comune. Ocupatiile sunt reprezentate prin codul COR (Clasificarea Ocupatiilor din Romania), gestionata de catre Ministerul Muncii.

Calificare = Ansamblul de competente dobandite de un participant in urma absolvirii unui curs de calificare / re-calificare. Calificarilor le sunt asociate coduri din NC (Nomenclatorul calificarilor), gestionat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC – fostul CNFPA/CNCFPA).

Atat ocupatiile cat si calificarile (precum si certificatele aferente acestora) sunt recunoscute la nivel national si european.

Ce documente contine dosarul de inscriere?
  • Xerocopie act de identitate (Carte identitate sau buletin de identitate)
  • Xerocopie certificat de nastere
  • Xerocopie certificat de casatorie (in situatia schimbarii numelui in urma casatoriei)
  • Xerocopie act de studii
  • Dosar cu sina sau plic

1. Documentele in xerocopie trebuie insotite si de original, pentru verificarea conformitatii. Originalele se returneaza pe loc titularului.
2. In situatia in care nu aveti xerocopii dupa documentele de inscriere le puteti face la sucursala noastra, gratuit.

Ce inseamna “act de studii”? Ce tip de documente se accepta pentru demonstrarea nivelului minim de studii?
Actul de studii este solicitat pentru a certifica indeplinirea nivelului minim de studii pentru cursul urmat. Ca si acte doveditoare, actul de studii poate fi orice certificat, diploma, adeverinta sau foaie matricola din care sa reiasa faptul ca ati absolvit nivelul minim de studii pentru a participa la cursul respectiv.
Cum trebuie sa fie xerocopiile documentelor originale?
Xerocopiile documentelor de inscriere sunt xerocopii simple. Nu este necesara legalizarea acestora.
Este nevoie de adeverinta medicala pentru a ma inscrie la cursurile de calificare organizate de ASSD?
Adeverinta medicala NU este necesara pentru inscrierea la cursurile de calificare sau cursurile de initiere / perfectionare organizate de catre ASSD.
Cum se poate face plata cursurilor de calificare sau a cursurilor de initiere / perfectionare organizate de ASSD (in cazul cursurilor cu plata)?
Plata cursurilor organizate de ASSD se poate realiza in transe / rate, al caror numar este raportat la durata cursului. Spre exemplu, un curs de calificare cu valoarea de 400 de lei se poate achita astfel: taxa inscriere – 100 lei si doua transe egale a 150 de lei. Conditia este ca intreg tariful cursului sa fie achitat la data sustinerii examenului de absolvire.

Examenul final se achita separat? Exista alte costuri suplimentare fata de tariful cursului?
Nu exista alte cheltuieli suplimentare fata de tariful cursului. Toate cheltuielile cu comisia de examen, rechizitele, materialele folosite si eliberarea certificatului sunt cuprinse in tariful practicat.
Cum sunt anuntat cand incepe cursul?
Odata cu depunerea dosarului veti furniza consilierului ASSD datele dumneavoastra de contact. Acestea vor fi folosite pentru a pastra legatura cu dumneavoastra, de la momentul anuntarii inceperii cursului pana la finalizarea acestuia. Comunicarea se face telefonic sau prin e-mail, iar orice eveniment important este anuntat cu minim 24-48h inainte.
Unde se organizeaza pregatirea teoretica a cursurilor de calificare sau a cursurilor de initiere / perfectionare organizate de ASSD?
Pregatirea teoretica a cursurilor de calificare sau a cursurilor de initiere / perfectionare organizate de ASSD se realizeaza in sali de curs cu dotari moderne, concepute special pentru confortul si ergonomia participantilor.

Unde se organizeaza partea de instruire practica a cursurilor de calificare sau a cursurilor de initiere / perfectionare organizate de ASSD?
Partea de instruite practica aferenta cursurilor de calificare sau cursurilor de initiere / perfectionare organizate de ASSD se desfasoara la agenti economici care ofera conditiile reale de munca necesare sau in atelierele ASSD, unde aceste conditii sunt recreate in cel mai mic detaliu.

In ce consta examenul final?
Examenul final consta in sustinerea a doua probe: o proba scrisa si o proba practica, in fata unei comisii formate din 3 persoane (1 membru din partea furnizorului de servicii de formare – formatorul cursului, 1 membru extern si 1 presedinte, ambii numiti de catre Comisia Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare).
Cand se elibereaza certificatele de calificare / absolvire?
Certificatele de calificare sau absolvire obtinute in urma promovarii examenului final se elibereaza in maxim 30 de zile calendaristice de la examen.
Unde sunt recunoscute aceste certificate de calificare / absolvire? Sunt recunoscute si in strainatate?
Certificatele de calificare si certificatele de absolvire obtinute in urma promovarii examenului final al cursurilor de calificare sau al cursurilor de initiere / perfectionare organizate de ASSD sunt recunoscute pe plan national (de orice institutie sau autoritate) si pe plan european. Pentru recunoasterea in afara Romaniei poate fi necesara apostilarea certificatului si traducerea acestuia in limba tarii unde se utilizeaza.
Cum se elibereaza certificatul de calificare / absolvire? Cine poate ridica certificatul de calificare / absolvire in numele titularului daca acesta este plecat din tara sau nu se poate prezenta la eliberare?
Certificatul de calificare sau absolvire poate fi eliberat doar titularului, pe baza de carte sau buletin de identitate in original. In situatia in care acesta nu poate ridica certificatul din diferite motive poate imputernici o persoana de incredere (prieten sau membru al familiei) sa faca acest lucru in numele sau. Imputernicirea se face prin procura notariala speciala, care poate fi incheiata la orice notar public de pe teritoriul Romaniei sau din strainatate.
Ce acte trebuie sa am asupra mea in momentul ridicarii certificatului?
Pentru a ridica certificatul asupra caruia sunteti titular, este suficient actul de identitate valid, in original. In situatia in care ridicati un certificat detinut de o alta persoana, in baza unei procuri speciale, este necesara procura in original si actul dumneavoastra de identitate, tot in original.

 

Ai o altă întrebare?

Te rugam sa completezi formularul de contact de mai jos iar noi iti vom raspunde in cel mai scurt timp.

    Cine sunt clientii nostri?