SPRIJINIREA PARTICIPARII LA ACTIUNI DE RECALIFICARE / CALIFICARE A ANGAJATILOR DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PRIN OFERIREA DE SERVICII DE INFORMARE, CONSILIERE, FORMARE PROFESIONALA SI EVALUARE DE COMPETENTE

FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/726/6/12/135447

SISTEM INTEGRAT DE DEZVOLTARE A FORMARII PROFESIONALE CONTINUE PENTRU ANGAJATII DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, CU ACCENT PE CATEGORIILE SPECIALE DE ANGAJATI

FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/726/6/12/135448

SPRIJIN ACORDAT ANGAJAȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PENTRU DEZVOLTAREA ȘI ACTUALIZAREA COMPETENȚELOR ÎN SECTOARELE ECONOMICE/DOMENIILE CU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ AFERENTE SNC/SNCDI

FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/464/3/12/126835

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR ANGAJAȚILOR DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE ECONOMICE/DOMENIILE CU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ AFERENTE SNC/SNCDI

FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/464/3/12/126834

MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DIN UAT BEȘTEPE (M.I.R.S.E.S.) POCU/400/4/2/125895

FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/400/4/2/125895

MASURI ACTIVE PENTRU STIMULAREA OCUPARII PENTRU PERSOANELE CU SANSE REDUSE DE ANGAJARE (PERSOANE INACTIVE, PERSOANE DIN MEDIUL RURAL, PERSOANE DE ETNIE ROMA) DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA (M.A.S.O.) – POCU/298/3/14/OC 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6/121191

Titlu proiect: MASURI ACTIVE PENTRU STIMULAREA OCUPARII PENTRU PERSOANELE CU SANSE REDUSE DE ANGAJARE (PERSOANE INACTIVE, PERSOANE DIN MEDIUL RURAL, PERSOANE DE ETNIE ROMA) DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA (M.A.S.O.) ID Proiect: POCU/298/3/14/OC ...

Incepere curs Formator – Ultimele locuri!

Asociatia de Sprijin a Somerilor incepe un nou curs de Formator, cu o durata de 60 de ore, in Targoviste. Deschiderea cursului va fi in data de 21.05.2018, ora 16.30. Costul ...

Incepere curs Lucrator social – Targoviste!

Asociatia de Sprijin a Somerilor incepe un nou curs de Lucrator social, cu o durata de 720 de ore, in Targoviste. Deschiderea cursului va fi in data de 21.05.2018, ora 16.30. ...

MĂSURI ACTIVE PENTRU STIMULAREA OCUPĂRII TINERILOR NEETs DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA– O ȘANSĂ PENTRU VIITOR! – POCU/284/1/3/119985

Titlu proiect: MĂSURI ACTIVE PENTRU STIMULAREA OCUPĂRII TINERILOR NEETs DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA– O ȘANSĂ PENTRU VIITOR! ID Proiect: POCU/284/1/3/119985 Beneficiar: Asociația “Înapoi la Muncă” Partener: Asociația de Sprijin a Șomerilor Dâmbovița ...

DEZVOLTAREA OPORTUNITĂȚILOR DE OCUPARE PENTRU TINERII NEETs DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PRIN MĂSURI ACTIVE DE FORMARE PROFESIONALĂ, EVALUARE COMPETENȚE PROFESIONALE ȘI MEDIEREA MUNCII – POCU/284/1/3/119986

Titlu proiect: DEZVOLTAREA OPORTUNITĂȚILOR DE OCUPARE PENTRU TINERII NEETs DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PRIN MĂSURI ACTIVE DE FORMARE PROFESIONALĂ, EVALUARE COMPETENȚE PROFESIONALE ȘI MEDIEREA MUNCII ID Proiect: POCU/284/1/3/119986 Beneficiar: Asociația de Sprijin ...