IMM DIGITALL – DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A COMPETENȚELOR DIGITALE PENTRU ANGAJAȚII ȘI SPECIALIȘTII IT CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD-MUNTENIA – POCU/860/3/12/141968

 

ADD TIC ALFABETIZARE DIGITALA SI DEZVOLTARE COMPETENTE TIC PENTRU ANGAJATII DIN INTREPRINDERILE CARE ACTIVEAZA IN SECTOARELE SNC/DOMENIILE SNCDI LA NIVELUL REGIUNII SUD VEST OLTENIA SI SUD MUNTENIA POCU/860/3/12/142628

FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/860/3/12/142628

DEZVOLTARE EFICIENTA A COMPETENTELOR SI OCUPARE DURABILA SI EFICACE PENTRU TINERII NEETS DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA

FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/908/1/3/150389

SOLUTII INTEGRATE DE OCUPARE PENTRU TINERII NEETS DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA PRIN INFORMARE, FORMARE, MEDIERE SI ANTREPRENORIAT – S.I.O.N.

FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/908/1/3/150415

SPRIJINIREA PARTICIPARII LA ACTIUNI DE RECALIFICARE / CALIFICARE A ANGAJATILOR DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, PRIN OFERIREA DE SERVICII DE INFORMARE, CONSILIERE, FORMARE PROFESIONALA SI EVALUARE DE COMPETENTE

FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/726/6/12/135447

SISTEM INTEGRAT DE DEZVOLTARE A FORMARII PROFESIONALE CONTINUE PENTRU ANGAJATII DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA, CU ACCENT PE CATEGORIILE SPECIALE DE ANGAJATI

FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/726/6/12/135448

SPRIJIN ACORDAT ANGAJAȚILOR ȘI ÎNTREPRINDERILOR PENTRU DEZVOLTAREA ȘI ACTUALIZAREA COMPETENȚELOR ÎN SECTOARELE ECONOMICE/DOMENIILE CU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ AFERENTE SNC/SNCDI

FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/464/3/12/126835

ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR ANGAJAȚILOR DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA CARE ACTIVEAZĂ ÎN SECTOARELE ECONOMICE/DOMENIILE CU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ AFERENTE SNC/SNCDI

FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/464/3/12/126834

MĂSURI INTEGRATE DE REDUCERE A NUMĂRULUI DE PERSOANE AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ PENTRU COMUNITATEA MARGINALIZATĂ DIN UAT BEȘTEPE (M.I.R.S.E.S.) POCU/400/4/2/125895

FIȘĂ SINTETICĂ – POCU/400/4/2/125895

MASURI ACTIVE PENTRU STIMULAREA OCUPARII PENTRU PERSOANELE CU SANSE REDUSE DE ANGAJARE (PERSOANE INACTIVE, PERSOANE DIN MEDIUL RURAL, PERSOANE DE ETNIE ROMA) DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA (M.A.S.O.) – POCU/298/3/14/OC 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5,3.6/121191

Titlu proiect: MASURI ACTIVE PENTRU STIMULAREA OCUPARII PENTRU PERSOANELE CU SANSE REDUSE DE ANGAJARE (PERSOANE INACTIVE, PERSOANE DIN MEDIUL RURAL, PERSOANE DE ETNIE ROMA) DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA (M.A.S.O.) ID Proiect: POCU/298/3/14/OC ...