Date identificare: PHARE RO 0004.02.02-FISR/016

Cod SMIS –

Titlu

Program de asistenta in infiintarea de IMM-uri si consultanta in afaceri pentru dezvoltarea antreprenoriala in randul romilor

Nr. Inreg contract

RO 0004.02.02-FISR/016

Data semnare

31.03.2003

Data incepere

01.04.2003

Data finalizare

31.01.2004

Date despre bugete

Valoare totala proiect

23.400 Euro

Eligibil proiect

23.400 Euro

Eligibil beneficiar

7.900 Euro

Sprijin beneficiar

15.500 Euro

Rambursare efectiva

15.491,58 Euro

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

Ministerul Finantelor Publice  – OFICIUL DE PLATI SI CONTRACTE PHARE

Moneda

EURO

Curs de schimb

Curs inforeuro la data platii

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

 • Cresterea gradului de implicare a comunitatii de etnie roma prin dezvoltarea antreprenoriala in scopul creearii de locuri de munca si a imbunatatirii situatiei romilor

Obiectivul specific:

 1. Sprijinirea in infiinatarea de IMM-uri pentru etnia rroma din Judetul Dambovita, prin furnizarea de servicii specializate de asistenta, training, consultanta( plasare forta de munca, consultanta pentru inceperea unei activitati independente sau demararea unei afaceri, consultanta si finantari avantajoase pentru dezvoltarea activitatii in vederea crearii de noi locuri de munca) pe o perioada de 10 luni, pentru un numar de 150 de persoane de etnie rroma ;
 2. Organizarea de cursuri de dezvoltare antreprenoriala pentru 150 de rromi;
 3. Asistarea a 50 de cursani pentru elaborarea de planuri de afaceri ;
 4. Finantarea a minim 15 planuri de afaceri din fondurile de credite subventionate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si acordate de Agentia Judetiana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita ;
 5. Numarul de locuri de munca cu caracter permanent create pe parcursul derularii proiectului -minim 40 locuri de munca ;
 6. Totalul locurilor de munca create ca urmare a implementarii proiectului 100 locuri de munca ;
 7. La finalizarea perioadei de derulare a proiectului sa fie create premisele continuarii si dezvoltarii proiectului.

Prin serviciile oferite  proiectul  a avut  pe termen mediu si lung  efecte pozitive asupra beneficiarilor directi  precum si asupra beneficiarilor indirecti (agenti economici , familiile persoanelor din grupul tinta, comunitatile din care acestia provin).

Locaţia proiectului:

 • România
 • Judeţul Dâmboviţa

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 31.03.2003 –  31.01.2004
Activităţi Rezultate planificate

(Conform contract)

Rezultate atinse

 

Procent de realizare Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri
Activitatea 1. Selectia participantilor

 

150 persoane 150 persoane 100 % Realizat
Activitatea 2. Organizarea de cursuri de dezvoltare antreprenoriala 150 persoane 150 persoane 100 % Realizat
Activitatea 3. Acordarea de consultanta pentru elaborarea de planuri de afaceri 50 planuri de afaceri 50 planuri de afaceri 100% Realizat
Activitatea 4. Intocmirea de studii de fezabilitate in vederea obtinerii de credite subventionate de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca;

 

15 studii 15 studii 100% Realizat
Activitatea 5. Consultanta si asistenta juridica de specialitate in vederea infiintari de societati comerciale 15 autorizari 15 autorizari 100% Realizat
Activitatea 6. Sprijin pentru crearea de locuri de munca si ocuparea lor (locuri de munca permanente) 40 40 100% Realizat

 Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

Activitatea 1. Selectia participantilor

 • Promovarea proiectului a fost facuta prin intermediul a 2 conferinte de presa;
 • Prin intermediul acestor conferințe de presa au fost oferite informatii despre obiectivul proiectului, actiunile proiectului ;
 • A fost asigurata vizibilitatea, transparenta si promovarea proiectului in strânsa legătura cu obiectivele specifice ale proiectului, respectându-se Ghidul Conditii Generale;
 • Au fost selectate si inregistrate persoanele din grupul tinta de catre consilierii profesionali sprijiniti si de responsabilii cu activitatile de formare.
 • Au fost completate fisele de inregistrare si au fost prezentate persoanelor serviciile care urmeaza a fi furnizate prin proiect.

 Activitatea 2. Organizarea de cursuri de dezvoltare antreprenoriala.

 • A fost stabilit programul de cursuri de consultanta
 • A fost elaborat suportul de training
 • Au fost organizate sesiunile de formare

 Activitatea 3. Acordarea de consultanta pentru elaborarea de planuri de afaceri.

 • A fost elaborat continutul cadru pentru planul de afaceri ;
 • A fost elaborat dosarul individual « Ghidul Intreprinzatorului » , dosar care a fost pus la dispozitia fiecarui participant ;
 • A fost transmis catre cursanti interesul pentru o afacere pe cont propiu ;
 • S-a efectuat ransferul cunostintelor de marketing si management catre cursanti
 • S-au sustinut seminariile de instruire antreprenoriala si consultanta in afaceri
 • La finalizarea cursurilor au fost organizate sesiunile de evaluare conform legislatiei in vigoare.

Activitatea 4. Intocmirea de studii de fezabilitate in vederea obtinerii de credite subventionate de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca;

 • S-au concretizat cunostintele obtinute in cadrul cursurilor prin realizarea de  planuri de afaceri;
 • S-au transpus ideile de afaceri in planuri de afaceri realizate pe baze stiintifice concretizate prin realizarea unor studii de fezabilitate ;

Activitatea 5. Consultanta si asistenta juridica de specialitate in vederea infiintari de societati comerciale

 • S-a acordat sprijin in obtinerea de finantare pentru studiile de fezabilitate intocmite
 • S-a intocmit documentatia in vederea infiintarii de forma juridice de functionare
 • S-a obtinut finantarea a minim 15 planuri de afaceri din fondurilor de creditare subventionate de Ministerul Muncii si Soldaritatii Sociale si acordate de Agentia Judetiana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita

Activitatea 6. Sprijin pentru crearea de locuri de munca si ocuparea lor (locuri de munca permanente)

 • Entitatile juridice care au obtinut finantare aveau obligatia sa creeze locuri de munca
 • Din numarul de locuri de munca nou create, minim 40 au fost ocupate de persoane de etnie roma.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *