Date identificare PHARE /2005/017-553.04.02.03.01.303

Cod SMIS

Titlu

„EVALUAREA COMPETENTELOR PROFESIONALE IN MESERII SPECIFICE, PENTRU ROMII DIN JUDETUL DAMBOVITA”

Nr. Inreg contract

325 din 30.11.2007

Data semnare

30.11.2007

Data incepere

10.01.2008

Data finalizare

09.01.2009

Date despre bugete

Valoare totala proiect

54.500 EURO

Eligibil proiect

Eligibil beneficiar

Sprijin beneficiar

Rambursare efectiva

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse (MMFES) – Autoritatea de Management al Programului Operational Sectorial  pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU)

Moneda

EURO

Curs de schimb

Curs inforeuro la data platii

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

Promovarea oportunitatilor de ocupare pentru persoanele de etnie roma in scopul combaterii somajului precum si reducerii ratei somajului in randul acestei populatii.

Obiectivele specifice:

Dezvoltarea activitatilor de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite in sistem formal, informal sau nonformal” si „Sprijinirea persoanelor beneficiare pentru a se angaja sau pentru a mentine si definitiva locul de munca”.

 Locaţia proiectului:

 • România
 • Regiunea/regiunile: Sud Muntenia
 • Judeţele: Dâmboviţa

Rezultate

RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 10.01.2008 – 09.01.2009
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1. Promovarea proiectului 3 comunicate de presa

2 conferinte de presa

3 comunicate de presa

2 conferinte de presa

100%

100%

Realizat
Activitatea 2. Recrutarea si consilierea profesionala a beneficiarilor 150 persoane 160 persoane 107% Realizat
Activitatea 3. Organizarea sedintelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale 120 persoane

3 autorizatii noi

120 persoane

3 autorizatii noi

 

100 %

100%

 

Realizat
Activitatea 4. Evaluarea proiectului 150 chestionare de evaluare 150 chestionare de evaluare 100% Realizat

 Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 Activitatea 1. Promovarea proiectului

 Promovarea proiectului a fost realizata prin :

 • Emiterea de comunicate de presa ;
 • Organizarea si desfasurarea de conferinte de presa ;
 • Editarea de brosuri, pliante si afise ;
 • Conceperea de anunturi radio ;
 • Realizarea de vizite de lucru la agentii economici.

Pentru promovarea proiectului au fost emise 3 comunicate de presa, iar toate materiale publicitare si promotionale au fost realizate utilizand modelele standard furnizate de catre Delegatia Comisiei Europene. De asemenea, au fost organizate 2 conferinte de presa. Prima s-a realizat cu scopul de a aduce la cunostinta opiniei publice informatii privind scopul proiectului, obiectivele proiectului, localizarea proiectului, grupul tinta, rezultate asteptate, etc. si cea de-a treia rezultatele finale.

            Activitatile de promovare au vizat localitatile din judetul Dambovita.

Aceasta activitate s-a desfasurat cu implicarea partenerului Asociatia de Sprijin a Somerilor. Partenerul a pus la dispozitie propriile baze de date si a participat la toate actiunile de promovare a proiectului. Principala sarcina in cadrul acestei activitati a fost aceea de a disemina informatiile despre proiect cu ocazia vizitelor de lucru pe care le-a realizat la agenti economici , la administratia publica locala sau la diverse institutii apartinatoare serviciilor deconcertate ale statului. S-a pus un accent deosebit pe acele intreprinderi cu care asociatia avea colaborari traditionale.

 Activitatea 2. Recrutarea si consilirea profesionala a beneficiarilor

 Recrutarea  participantilor s-a facut prin realizarea unei informari si consilieri profesionale care avea menirea sa ofere persoanelor de etnie Roma din localitatile judetului Dambovita informatii si consultanta in intentia lor de a se pregati suplimentar, chiar de a dobandi diploma de calificare profesionala cu recunoastere nationala in scopul dobandirii sau redobandirii statutului de persoana ocupata prin participarea la serviciile disponibile.

Activitatea de consiliere individuala s-a desfasurat la sediile organizatiei.

Prin activitatea de informare si consiliere profesională s-au oferit persoanelor din grupul ţintă informaţii şi consultanţă în alegerea carierei, schimbarea profesiei şi programe de calificare, recalificare sau perfecţionare profesională disponibile.

Alegerea unui anumit tip de carieră din mai multe variante posibile a fost un proces complex care a necesitat o bună autocunoaştere şi informaţii despre tendinţele care existau pe piaţa forţei de muncă:

 • cunoaşterea trebuinţelor, aptitudinilor şi aspiraţiilor personale;
 • cunoaşterea cerinţelor de natură psihică şi fizică caracteristice anumitor profesii sau activităţi;
 • cunoaşterea aptitudinilor şi deprinderilor speciale care erau solicitate de manageri în exercitarea anumitor profesii sau activităţi;
 • cunoaşterea posibilităţilor de pregătire.

Activitatea de consiliere profesională s-a desfăşurat în biroul de consiliere profesională, de către un consilier. Recrutarea s-a efectuat cu sprijinul partenerului Asociatia de Sprijin a Somerilor.

Activitatea 3. Organizarea sedintelor de evaluare si certificare a competentelor profesionale

Pentru proiectarea si realizarea in bune conditiuni a activitatii de evaluare a competentelor profesionale s-au avut in vedere principalele responsabilitati pe care Centrul de Evaluare si Certificare a Competentelor Profesionale a trebuit sa si le asume:

 • Sa clarifice pentru candidat continutul standardului ocupational si etapele procesului de evaluare;
 • Sa  il asiste pe candidat in efectuarea autoevaluarii si in identificarea competentelor pentru care poate sa intre in procesul de evaluare;
 • Sa colaboreze cu candidatul si sa il implice pe acesta in planificarea evaluarii;
 • Sa intocmeasca dosarul de evaluare;
 • Sa efectueze evaluarea, ceea ce inseamna ca a judecat dovezile de competenta produse de candidat in raport cu cerintele standardului ocupational.
 • Sa identifice necesarul suplimentar de pregatire de care are nevoie candidatul atunci cand decizia pentru unele unitati de competenta a fost „inca nu competent”;
 • Sa inregistreze si sa raporteze rezultatele evaluarii.

Evaluarea si certificarea competentelor profesionale a fost realizata in urmatoarele etape:

 1. Inscrierea candidatului pentru evaluarea competentelor
 2. Asistarea candidatului pentru realizarea autoevaluarii
 3. Stabilirea unitatilor de competenta pentru care candidatul solicita evaluarea
 4. Pregatirea candidatului pentru evaluare
 5. Planificarea si organizarea procesului de evaluare
 6. Culegerea dovezilor de competenta
 7. Analizarea dovezilor si luarea deciziei privind competenta
 8. Inregistrarea si raportarea rezultatelor evaluarii
 9. Eliberarea certificatului de competente

Persoana declarata competenta in urma procesului de evaluare a primit un certificat de competente profesionale. In certificatul de competente profesionale au fost mentionate unitatile de competenta pentru care persoana a fost declarata competenta.

 Activitatea 4. Evaluarea proiectului

Activitatea de evaluare a proiectului a constat in colectarea unor chestionare si prelucrarea acestora in scopul imbunatatirii activitatii atit pe perioada de desfasurare  a proiectului cit si in perioada urmatoare, perioada in care organizatia si-a propus sa continuie activitatea de formare profesionala atat prin programe proprii cat si prin accesarea altor programe cu finantare interna sau externa.

Chestionarele au fost aplicate asupra beneficiarilor proiectului, asupra reprezentantilor intreprinderilor la care beneficiarii au fost angajati precum si asupra participantilor la cele 2 conferite de presa organizate si descrise la prima activitate.

Chestionarele au fost completate fie la sediul intreprinderilor fie la locul in care s-au desfasurat conferintele de presa sau cursurile de calificare.

Dupa completare chestionarele au fost prelucrate si in functie de rezultatele obtinute s-au propus masurile pentru imbunatatirea activitatii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *