Date identificare (POSDRU/46/5.1/G/9359)

Cod SMIS

5652

Titlu

Masuri Active integrate pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud-Muntenia in vederea cresterii ratei de ocupare si a mobilitatii ocupationale

Nr. Inreg contract

33/09.02.2009

Data semnare

09.02.2009

Data incepere

01.04.2009

Data finalizare

31.03.2011

Date despre bugete

Valoare totala proiect

1.668.100 lei

Eligibil proiect

1.668.100 lei

Eligibil beneficiar

36.000 lei

Sprijin beneficiar

1.632.100 lei

Rambursare efectiva

1.299.925,77 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

 

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general:

 • Cresterea ratei de ocupare si a mobilitatii ocupationale pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud-Muntenia  prin oferirea serviciilor integrate de masuri active de ocupare.

Obiectivul specific:

 • Oferirea de servicii de asistenta personalizata si formare profesionala pentru 500 de persoane in cautare de loc de munca  din regiunea Sud-Muntenia.

Pentru indeplinirea obiectivului specific respectiv a obiectivului general,  serviciile sunt  furnizate astfel:

a.Serviciile de asistenta personalizata  sub forma de servicii de consiliere si medierea muncii si anume:

-Servicii de consiliere profesionala pentru 500 de persoane din care 200 de persoane  primesc  si servicii de medierea muncii.

b.Serviciile de formare profesionala  sunt  oferite pentru200 de persoane prin organizarea a 10 cursuri de formare profesionala in urmatoarele meserii in functie de necesitati:

-Lucrator in comert – nivel 1;

-Patiser – nivel 1;

-Brutar – nivel 1;

-Bucatar – nivel 1;

-Macelar – nivel 1;

-Lucrator in prelucrare carne, peste, lapte – nivel 1;

-Finisor  in constructii – nivel 1;

-Confectioner imbracaminte – nivel 1;

-Zidar/pietrar tencuitor – nivel 2;

-Fierar betonist montator prefabricate – nivel 2;

-Lacatus constructii metalice si utilaj tehnologic – nivel 2;

-Electrician – nivel 2;

-Frizer, coafor, manichiura, pedichiura – nivel 2;

-Instalator instalatii sanitare si gaze – nivel 2;

-Dulgher , tamplar , parchetar – nivel 2;

-Lacatus mecanic – nivel 2;

-Operator calculator – nivel 2;

-Ospatar(chlener) – nivel 2;

-Confectioner tamplarie din aluminiu si PVC – nivel 2;

Prin serviciile oferite  proiectul  are  pe termen mediu si lung  efecte pozitive asupra beneficiarilor directi  precum si asupra beneficiarilor indirecti (agenti economici , familiile persoanelor din grupul tinta, comunitatile din care acestia provin).Proiectul a contribuit  la cresterea gradului de ocupare din regiunea Sud Muntenia si a  promovat mobilitatea ocupationala in randul persoanelor in cautare de loc de munca, a somerilor si a persoanelor inactive.

Locaţia proiectului:

 • România
 • Regiunea Sud Muntenia
 • Judeţele:  Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Prahova, Ialomiţa, Teleorman

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 01.04.2010 –  31.03.2011
Activităţi Rezultate planificate

(Conform contract)

Rezultate atinse

 

Procent de realizare Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri
Activitatea 1. Promovarea si mediatizarea proiectului.
Activitatea 1.1 Pregatirea materialelor. 3000 pliante

500 postere

1500 brosuri

3400 pliante

1100 postere

1850 brosuri

113.33%

220.00%

123.33%

Realizat 
Activitatea 1.2 Promovarea proiectului. 4 conferinţa

2 seminarii

30 anunţuri radio

5 conferinţa

3 seminarii

32 anunţuri

radio

125.00 %

150.00%

106.66%

Realizat 
Activitatea 2. Achizitia consumabilelor/materialelor
Activitatea 2.1 Intocmirea documentatiei de achizitie. 1 plan achizitii 1 plan achizitii  100% Realizat 
Activitatea 2.2 Lansarea procedurii de achizitie. Proceduri cf. plan achizitii Proceduri  cf. plan achizitii 100 % Realizat 
Activitatea 2.3 Atribuirea contractului(contractelor) firmei(firmelor) castigatoare. Contracte Contracte 100% Realizat 
Activitatea 2.4 Receptia consumabilelor/materialelor – receptia va fi facuta in functie de necesitati. Materiale/consumabile – in functie de necesitati Materiale/consumabile – in functie de necesitati 100% Realizat 
Activitatea 3.Selectarea grupului tinta, oferirea serviciilor asistenta personalizata.
Activitatea 3.1 Selectarea grupului tinta. 500 persoane 578 persoane 115.60% Realizat
Activitatea 3.2 Oferirea serviciilor de consiliere profesionala. 500 persoane 578 persoane 115.60% Realizat
Activitatea 3.3 Oferirea serviciilor de mediere a muncii. 200 persoane 208 persoane 104.00% Realizat
Activitatea 4.Oferirea serviciilor de formare profesionala.
Activitatea 4.1 Constituirea grupelor de cursanti. 10 grupe 12 grupe 120.00% Realizat
Activitatea 4.2 Derularea cursurilor de calificare/recalificare. 10 cursuri 12 cursuri 120.00% realizat
Activitatea 4.3 Evaluarea cursantilor. 200 persoane 266 persoane 133.00% Realizat
Activitatea 5.Monitorizare , diseminarea si evaluarea proiectului
Activitatea 5.1 Monitorizarea. Rapoarte + documente specifice Rapoarte + documente specifice 100% Realizat
Activitatea 5.2 Diseminarea si evaluarea proiectului Rapoarte + documente specifice Rapoarte + documente specifice 100% Realizat

 Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

Activitatea 1. Promovarea si mediatizarea proiectului.

 • Promovarea proiectului a fost facuta prin intermediul a 4 conferinte de presa programate cate doua pentru fiecare an de implementare (in primele 3 luni ale fiecarui an);
 • Prin intermediul acestor conferințe de presa au fost oferite informatii despre obiectivul proiectului, actiunile proiectului si stadiul de implementare al acestuia;
 • A fost asigurata vizibilitatea, transparenta si promovarea proiectului in strânsa legătura cu obiectivul specific al proiectului, respectându-se „Manualul de Identitate Vizuala”;
 • Ca etape fiecare conferinta de presa a avut doua etape:
  • Etapa 1. Pregatirea conferintei;
  • Etapa 2. Derularea conferintei + analiza.

Activitatea 2. Achizitia consumabilelor/materialelor.

 • A fost întocmita procedura de achiziție conform planului;
 • A fost lansata procedura de achiziție;
 • A fost atribuit contractul (atribuite contractele);
 • Recepția a fost făcuta in mai multe etape in functie de necesitati si de stadiul de implementare al proiectului.

 Activitatea 3.Selectarea grupului tinta, oferirea serviciilor de asistenta personalizata.

 • Au fost selectate si inregistrate persoanele din grupul tinta de catre consilierii profesionali sprijiniti si de responsabilii cu activitatile de formare.
 • Au fost completate fisele de inregistrare si au fost prezentate persoanelor serviciile care urmeaza a fi furnizate prin proiect.
 • Prin activitatea de consiliere au fost oferite persoanelor din grupul tinta informatii si consultanta in alegerea carierei, schimbarea profesiei si programe de calificare, recalificare sau perfectionare profesionala disponibile.
 • Fiecare persoana din grupul tinta a primit urmatoarele servicii:
  • Intocmire fisa de consiliere;
  • Elaborare profil ocupational – folosind setul de profile ocupationale;
  • Elaborare bilant de competente (ocupational);
  • Dezvoltare persoanala;
  • Consiliere motivationala;
 • Fiecarei persoane i s-a intocmit un plan de mediere individual;
 • Au fost oferite infromatii despre locurile de munca vacante, cerintele pentru ocuparea acestora (medierea s-a facut electronic precum si fata in fata);
 • Au fost organizate doua burse de locuri de munca (o bursa pe an);

 Activitatea 4.Oferirea serviciilor de formare profesionala.

 • Au fost constituite grupele de cursanti in functie de recomandarile primite in urma activitatii de consiliere;
 • Au fost organizate si finalizate 12 cursuri de calificare in meseriile:
 • Lucrator in comert,
 • Lucrator finisor in constructii,
 • Frizer,coafor, manichiurist, pedichiurist,
 • Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze,
 • Bucatar,
 • Patiser,
 • Confectioner asamblor articole din textile,
 • Zidar, pietrar, tencuitor.
 • Au fost intocmite contractele de formare si alte documente administrative;
 • Au fost derulate cursurile de calificare conform legislatiei in vigoare si a nivelului de calificare;
 • Fiecare curs pe langa pregatirea de specialitate a continut si urmatoarele module de formare:
  • Dezvoltare durabila
  • Poluare si protectia mediului
  • Sanatate si securitate in munca
  • Egalitate de sanse
  • Dezvoltare personala
  • Consiliere motivationala.
 • La finalizarea cursurilor au fost organizate sesiunile de evaluare conform legislatiei in vigoare.

Activitatea 5.Monitorizare , diseminarea si evaluarea proiectului.

 • Periodic au fost colectate informații referitoare la implementarea activităților proiectului.
 • S-a facut o analiza a realizărilor comparat cu Planul de implementare.
 • S-au analizat:
  • progresul fizic
  • evoluția financiara
  • calitatea proiectului
 • In funcție de rezultatele obținute in urma comparației au fost stabilite si adoptate masuri la nivelul de management al proiectului, astfel incat activitățile proiectului sa fie derulate in condiții optime si proiectul sa-si atingă obiectivele propuse.
 • Periodic s-a facut evaluarea proiectului prin chestionarea beneficiarilor, monitorizând instrumentele de presa si prin analiza comparativa a rezultatelor propuse cu realizările proiectului.
 • La finalizarea proiectului a fost făcuta diseminarea rezultatelor in cadrul întâlnirilor cu beneficiarii proiectului prin editarea unor materiale prin care au fost impartasite tuturor celor interesați realizările proiectului.
 • Modul de organizare/gestionare a resurselor disponibile ale proiectului:
  • Resursele financiare au fost alocate conform bugetului aprobat si a activităților;

Alocarea resurselor umane s-a facut conform activităților specificate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *