Date identificare (POSDRU/101/5.1/G/75575)

Cod SMIS

30304

Titlu

Servicii Integrate de Masuri Active de Ocupare pentru persoanele fara loc de munca din Regiunea Sud Muntenia – S.I.M.A.O

Nr. Inreg contract

6286/13.12.2010

Data semnare

13.12.2010

Data incepere

01.04.2011

Data finalizare

31.03.2013

Date despre bugete

Valoare totala proiect

1.931.400,00 lei

Eligibil proiect

1.545.120,00 lei

Eligibil beneficiar

31.200,00 lei

Sprijin beneficiar

1.513.920,00 lei

Rambursare efectiva

1.290.095,41 lei

Date despre curs valutar

Entitate finantatoare

AM POSDRU

Moneda

lei

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general :

  • Cresterea gradului de ocupare si a capacitatii de reintegrare pe piata muncii a persoanelor fara loc de munca din Regiunea Sud Muntenia prin oferirea de servicii de masuri active integrate de ocupare.

Obiectivul specific:

  • Oferirea serviciilor de informare/consiliere si mediere : 300 de persoane fara loc de munca din regiunea Sud Muntenia;
  • Oferirea serviciilor de acompaniere si intocmire de planuri personalizate de actiune pentru 150 de persoane din cele consiliate;
  • Oferirea de servicii de formare profesionala(initiere, calificare, recalificare, perfectionare) in vederea diversificarii competentelor profesionale si a cresterii sanselor de reintegrare pe piata muncii – pentru 200 de persoane din cele consiliate din care 75 someri de lunga durata;
  • Organizarea de campanii de informare/constientizare/promovare a masurilor active de ocupare:4 campanii;
  • Organizarea de Burse de locuri de munca : 2 burse;
  • Rata de ocupare a persoanelor informate/consiliate: 10%;

Prin serviciile oferite proiectul are pe termen mediu si lung efecte pozitive asupra beneficiarilor directi precum si asupra beneficiarilor indirecti (agenti economici , familiile persoanelor din grupul tinta, comunitatile din care acestia provin).

Proiectul a contribuit la cresterea gradului de ocupare din regiunea Sud Muntenia, a promovat mobilitatea ocupationala in randul persoanelor in cautare de loc de munca, a somerilor in special a somerilor de lunga durata si a persoanelor inactive.

Prin oferirea serviciilor de masuri active integrate s-a asigurat realizarea obiectivului proiectului care este in concodranta cu obiectivul axei prioritare 5 si implicit cu obiectivul general al POSDRU care urmareste dezvoltarea capitalului uman, cresterea competitivitatii si flexibilitatii acestuia in conditiile dezvoltarii si schimbarii economice.

Locaţia proiectului:

  • România;
  • Regiunea: Sud Muntenia;
  • Judeţele: Arges, Calarasi, Dambovita, Ialomita, Giurgiu, Prahova, Teleorman;

Rezultate

 RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

Perioada: 01.04.2011 – 31.03.2013
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare  

Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri

Activitatea 1 Organizarea de campanii de informare si promovare
Activitatea 1.1. Pregatirea materialelor de promovare 1000 pliante

500 brosuri

500 postere

1060 pliante

580 brosuri

580 postere

106.00%

116.00%

116.00%

Realizat
Activitatea 1.2 Elaborarea planului de derulare. 1 plan 1 plan 100% Realizat
Activitatea 1.3 Derularea campaniilor de informare si promovare 4 campanii 4 campanie 100% Realizat

Activitatea 2.Achizitii
Activitatea 2.1.Intocmirea listelor de achizitii 2 liste de achizitii 2 liste de achizitii 100% Realizat
Activitatea 2.2.Intocmirea procedurilor de achizitii Conform planului de achizitii Confrom necesitatilor si planului de achizitii 100% Realizat
Activitatea 2.3.Lansarea procedurilor de achizitii si incheierea contractelor Contracte confrom procedurilor de achizitii Confrom necesitatilor si planului de achizitii 100% Realizat
2.4.Receptia materialelor, consumabilelor, bunurilor Materiale/consumabile – in functie de necesitati Confrom necesitatilor si planului de achizitii 100% Realizat
Activitatea 3.Servicii de informare si consiliere profesionala
Activitatea 3.1.Elaborarea documentelor specifice activitatii de consiliere 1 baza de date

1 fisa consiliere

1 formular GT

1 declaratie

1 baza de date

1 fisa consiliere

1 formular GT

1 declaratie

100%

100%

100%

100%

Realizat
Activitatea 3.2. Selectarea si informarea persoanelor din grupul tinta 300 persoane 478 persoane 159.33% Realizat
Activitatea 3.3.Oferirea serviciilor de consiliere 300 persoane 478 persoane 159.33% Realizat
Activitatea 3.4.Eliberarea de recomandari 200 recomandari 221 recomandari 112.00% Realizat
Activitatea 4.Formare profesionala
Activitatea 4.1.Constituirea grupelor de cursanti 12 grupe 12 grupe  

100.00%

Realizat
Activitatea 4.2.Procesarea documentelor. 200 contracte 221 contracte  

110.50%

Realizat
Activitatea 4.3.Derularea cursurilor de calificare/recalificare 12 cursuri 12 cursuri  

100.00%

Realizat
Activitatea 4.4.Organizarea sesiunilor de examinare 12 sesiuni 12 sesiune 100.00% Realizat
Activitatea 4.5.Completarea si eliberarea certificatelor 190 certificate 211 certificate 111.05% Realizat
Activitatea 5.Medierea muncii si job-club
Activitatea 5.1.Realizarea planurilor individuale de mediere; 300 planuri 301 planuri 100.33% Realizat
Activitatea 5.2.Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca 300 persoane 301 persoane 100.33% Realizat
Activitatea 5.3.Elaborarea planurilor de actiune personalizate in vederea ocuparii 150 planuri 150 planuri 100% Realizat
Activitatea 5.4.Organizarea si derularea burselor de locuri de munca 2 burse 2 burse 100% Realizat
Activitatea 5.5.Preselectia candidatilor in conformitate cu cerintele locurilor de munca 30 persoane 40 persoane 133.33% Realizat

 

Activitatea 6. Managementul proiectului si monitorizarea acestuia
Activitatea 6.1.Organizarea si gestionarea resurselor disponibile ale proiectului Dispozitii, fise de post contracte de munca Dispozitii, fise de post contracte de munca 100% Realizat
Activitatea 6.2.Monitorizarea periodica a proiectului Rapoarte monitorizare lunare Rapoarte monitorizare lunare 100% Realizat

 Activitati finantate

In perioada de implementare a proiectului au fost demarate si implementate urmatoarele activitati:

 Activitatea 1.Organizarea de campanii de informare si promovare.

1.1.Pregatirea materialelor de promovare

1.2.Elaborarea planului de derulare.

1.3.Derularea campaniilor de informare si promovare.

Activitatea 2.Achizitii.

2.1.Intocmirea listelor de achizitii.

2.2.Intocmirea procedurilor de achizitii.

2.3.Lansarea procedurilor de achizitii si incheierea contractelor.

2.4.Receptia materialelor/consumabilelor/bunurilor.

Activitatea 3.Servicii de informare si consiliere profesionala

3.1.Elaborarea documentelor specifice activitatii de consiliere.

3.2. Selectarea si informarea persoanelor din grupul tinta.

3.3.Oferirea serviciilor de consiliere.

3.4.Eliberarea de recomandari.

Activitatea 4.Formare profesionala.

4.1.Constituirea grupelor de cursanti.

4.2.Procesarea documentelor.

4.3.Derularea cursurilor de calificare/recalificare.

4.4.Organizarea sesiunilor de examinare.

4.5.Completarea si eliberarea certificatelor.

Activitatea 5.Medierea muncii si job-club.

5.1.Realizarea planurilor individuale de mediere;

5.2.Instruire in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca;

5.3.Elaborarea planurilor de actiune personalizate in vederea ocuparii;

5.4.Organizarea si derularea burselor de locuri de munca;

5.5.Preselectia candidatilor in conformitate cu cerintele locurilor de munca;

Activitatea 6. Managementul proiectului si monitorizarea acestuia.

6.1.Organizarea si gestionarea resurselor disponibile ale proiectului.

6.2.Monitorizarea periodica a proiectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *