Curs de perfectionare, Durata 80 ore, Cod COR 325723

Descriere ocupatie

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale. Activitatea acestuia se desfăşoară atât în locuri de muncă aflate în spaţii închise (birou, spaţii de producţie), cât şi în cele aflate în spaţii deschise. Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se ocupă de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere, în conformitate cu prevederile legale. Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă realizează următoarele activităţi de prevenire şi protecţie:

 • identificarea pericolelor de la locurile de muncă
 • elaborarea/actualizarea planului de prevenire şi protecţie şi verificarea cunoaşterii/aplicării acestuia de către toţi lucrătorii;
 • elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea/aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
 • propunerea atribuţiilor/răspunderilor ce revin lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii acestora;
 • întocmirea necesarului de mijloace materiale şi de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii;
 • întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
 • evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
 • stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acesteia potrivit cerinţelor legale;
 • evidenţa ocupaţiilor/calificărilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 • monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, a instalaţiilor de ventilare şi a altor instalaţii pentru controlul noxelor;
 • verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
 • informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
 • întocmirea rapoartelor/listelor prevăzute de reglementările legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • evidenţa echipamentelor de muncă;
 • întocmirea necesarului de dotare şi identificarea echipamentelor individuale de protecţie;
 • participarea la cercetarea evenimentelor şi ţinerea evidenţei acestora;
 • urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • urmărirea actualizării planului de avertizare şi a planului de evacuare;
 • propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii;
 • constată starea de pericol grav şi iminent de accidentare şi participă la luarea măsurilor de securitate;
 • realizează control preventiv la toate locurile de muncă.

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă deţine cunoştinţe solide privind legislaţia de securitate şi sănătate în muncă, se preocupă permanent de asimilarea noutăţilor în acest domeniu şi de adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularităţile proceselor de muncă din cadrul întreprinderii. Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă dovedeşte abilităţi personale de comunicare şi relaţionare cu diferite categorii de interlocutori şi de lucru în echipă, în special în situaţia când la acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi. De asemenea, el dovedeşte competenţe cheie în ce priveşte: comunicarea în limba română, competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie, competenţe informatice, competenţa de a învăţa, competenţe sociale şi civice. Totodată, inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă foloseşte calculatorul pentru a identifica, stoca, prelucra, analiza, prezenta şi schimba informaţii, precum şi pentru a comunica şi participa în cadrul unor reţele de colaborare prin Internet. El conştientizează propriul proces de învăţare identificând oportunităţile disponibile pentru dobândirea, prelucrarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi deprinderi. De asemenea, dovedeşte competenţe sociale şi civice în sensul participării în mod eficace şi constructiv la viaţa socială şi profesională. Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îndeplineşte următoarele funcţii majore:

 • Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie.
 • Efectuarea informării/ instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale.
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă.
 • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Nivelurile de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, necesare pentru dobândirea capacităţilor şi aptitudinilor corespunzătoare efectuării activităţilor de prevenire şi protecţie de către inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, sunt următoarele:

A) Nivelul de bază

Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului de bază sunt:

 1. studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic;
 2. curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 40 de ore.

B) Nivelul mediu

Cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului mediu sunt:

 1. studii în învăţământul postliceal în profil tehnic;
 2. curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu o durată de cel puţin 80 de ore.
Competentele profesionale dobandite in urma cursului
 1. Comunicare în limba oficială
 2. Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie
 3. Competenţa de a învăţa
 4. Competenţe sociale şi civice
 5. Dezvoltarea profesională
 6. Planificarea activităţilor proprii
 7. Realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie
 8. Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
 9. Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 10. Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 11. Stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă
 12. Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
 13. Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 14. Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
 15. Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă
 • Copie carte de identitate / buletin
 • Copie certificat de nastere
 • Copie certificat de casatorie (necesar doar in cazul schimbarii numelui in urma casatoriei)
 • Copie act de studii

Vezi certificat de absolvire si supliment descriptiv
Statistici
1914
Numar persoane formate
35
Numar cursuri organizate
80
Total ore de curs
Vezi galerie foto curs

IN CURAND

Vezi galerie video curs
Video 1Video 2Video 3
IN CURAND
IN CURAND
IN CURAND

Pentru a obtine competentele asociate acestui curs de formare profesionala, centrul nostru de formare profesionala va ofera cel mai complet pachet de curs, ce va acoperi toate elementele prevazute de standardele ocupationale in vigoare.

Toate programele de formare organizate in cadrul centrului nostru combina o abordare teoretica cu una practica, pentru a asigura obtinerea cunostintelor si abilitatilor necesare pentru a activa in domeniu. Cursantii vor avea parte de o pregatire de inalta calitate ce le va permite odata cu finalizarea cursului sa ocupe un loc de munca conform cu calificarea obtinuta sau sa isi deschida propria afacere in domeniu.

Formatorii ce sustin acest curs sunt profesionisti in domeniu, specialisti cu un complex de cunostinte teoretice si o bogata experienta practica. Finalizarea acestui curs de calificare se va efectua pe baza unui examen, atat scris cat si practic, care va testa competentele cursantilor. In urma examenului, cursantii vor primi un certificat de calificare/absolvire emis de catre Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, prin Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), recunoscut pe teritoriul Romaniei si al Uniunii Europene.

Clientii nostri spun ca…
M-am inscris la cursul de Ospatar deoarece imi place si prin intermediul cursului am mai multe sanse de a ma angaja. Cursul este foarte bun, chiar avem ce invata, iar formatorul ne ajuta foarte mult sa dobandim competente in aceasta meserie.
Petrescu Alin Cursant Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie
In urma parcurgerii cursului doresc sa mentionez ca mi-au fost furnizate informatiile de care am avut nevoie , dar si explicatii pentru solutionarea anumitor probleme legate de resursele umane.
Alexandru Raluca Cursant Inspector resurse umane
Cursul corespunde cu exactitate meseriei pe care eu o practic deja. Am gasit in plus sansa de a pune notiunile teoretice si practice in ordine de la A la Z si de a nu pierde nici un aspect esential.
Panaitescu Florin Cursant Mecanic auto
Pe toata perioada cursului am fost multumita de informatiile primite si recomnad cu incredere ASSD tuturor doritorilor – Multumesc doamnei formator!
Lazar Tatiana Cursant Inspector resurse umane
M-am inscris la cursul de ospatar pentru a-mi gasi un loc de munca. Cursul este foarte bine organizat de catre ASSD. La curs facem atat teorie cat si practica. Formatorul imi place, pentru ca ne explica foarte bine. Recomand tuturor celor carora le place aceasta meserie sa vina sa se inscrie cu foarte mare incredere, pentru ca au ce ...
Curea Simona Cursant Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie
Sunt multumita de acest curs, unde facem foarte multa practica si invatam mereu lucruri noi de la doamna formator. Il recomand tuturor celor care doresc sa isi faca o meserie in acest domeniu.
Coman Bineata Andra Cursant Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist
Am venit la cursul de Mecanic Auto din dorinta de a acumula cat mai multe informatii teoretice si practice. Sunt foarte multumit ca ni se prezinta informatii de baza si principii aplicabile la orice tipuri de autoturisme si subansamble si putem beneficia totodata de documente pe care altfel am fi cheltuit foarte mult.
Toma Cristian Cursant Mecanic auto
Imi place aceasta „scoala”, este drumul cel mai scurt intre talent si realizare profesionala.
Dragomir Gabriela Cursant Manichiurist-pedichiurist
Doresc sa precizez faptul ca la acest curs am avut foarte multe de invatat, de aceea vreau sa multumesc tuturor (echipei ASSD si formatorului). Va voi recomanda cu incredere tuturor doritorilor.
Lazar Florentina Cursant Inspector resurse umane
La cursul de Frizer Coafor Manichiurist Pedichiuist am invatat foarte multe lucruri pe care nu le stiam. Imi place aceasta ocupatie si mi-as dori foarte mult sa o practic dupa terminarea cursului. Il recomand cu multa placere si altor persoane.
Gheorghe Lorena Cursant Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist
Am ramas placut impresionata de buna desfasurare a cursurilor gratuite oferite de ASSD. De obicei pentru a primi ceva bun si de calitate trebuie sa platesti pentru acel lucru. Aceste cursuri ne-au fost puse la dispozitie in mod gratuit pentru a ne cladi un viitor pe munca noastra.
Nicolae Andreea Cursant Manichiurist-pedichiurist
M-am inscris la acest curs pentru a avea o sansa in plus in gasirea unui loc de munca. Formatorul are materia foarte bine structurata si intotdeauna vine cu explicatii si materiale suplimentare.
Enache Catalina Cursant Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie
Sunt multumita de modul in care ne preda doamna formator si de modul in care ne explica atunci cand punem in practica ceea ce am invatat!
Nechita Andreea Cursant Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist
M-am inscris la acest curs deoarece consider ca in acest moment se gasesc mai mule joburi in acest domeniu, sporind sansele de angajare. Acest curs este foarte bine organizat si structurat de catre angajatii ASSD. Consider ca acest curs este foarte folositor pentru o viitoare cariera de succes.
Gheorghe Daniel Cursant Ospatar (chelner) vanzator in unitati de alimentatie
Acest curs este destul de interesant si foarte util. Doamna formator ne preda foarte bine cursul, atat teoretic, cat si practic. Cursul are un pret bun, putand fi parcurs de orice persoana.
Popescu Elena-Eliza Cursant Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist
Ma consider norocos ca am aflat despre acest centru de formare, sunt incantat de curs si de asemenea de site-ul creat special pentru noi cursantii, de panoul demonstrativ realizat in sala de curs. Cat despre activitatea practica, pe mine personal m-a condus catre angajatorul actual, in prezent fiind angajat la firma unde am facut practica.
Ciocarlea Ion Cursant Electrician exploatare medie si joasa tensiune
Din punctul meu de vedere cursul acesta este foarte bun pentru persoanele incepatoare deoarece programa este bine structurata, astfel incat fiecare sa inteleaga ceea ce are de facut. Formatorul este excelent, ne raspunde la orice intrebare si se implica activ in fiecare activitate desfasurata de noi.
Tomescu Caralina Cursant
Pe durata cursului am fost foarte multumita de explicatiile primite, toate temele au fost explicate de doamna formator si toate informatiile au fost parcurse fara probleme. Recomand tuturor de varsta mea dar si tinerilor sa participe la acest curs.
Alexandru Adriana Cursant Inspector resurse umane
Consider timpul petrecut la acest curs ca fiind un timp castigat suta la suta, este oportunitatea de a putea aplica ceea ce imi place si de a realiza proiectul de a lucra intr-un salon de infrumusetare.
Tuca Liliana Cursant Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist
Sunt foarte multumita de modul de predare si de organizare a acestui curs. In permanenta se intampla lucruri noi, interesante, cursul realizandu-se printr-o comunicare intensa, iar invatarea facandu-se in mod activ si continuu.
Bardareanu Angela Cursant Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist
Vizualizeaza autorizatie ANC
Vizualizeaza standard ocupational
Cine sunt clientii nostri?